Kaasujalkaa on syytä keventää

Koulujen alku tuo jälleen paljon lapsia ja nuoria liikenteeseen. Rauman kaupungin koulujen lukuvuosi käynnistyy maanantaina.

Päävastuu lasten koulumatkan turvallisuudesta on meillä aikuisilla.

Tarkkana on oltava etenkin suojateillä.

Hämmästyttävää on se, että Liikenneturvan kyselyn mukaan monella on edelleenkin epäselvyyksiä suojatiesäännöistä.

Laki on hyvin yksiselitteinen kuljettajan velvollisuudesta suojatien kohdalla.

Kuljettajan on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään suojatielle. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista suomalaisista yhdeksän kymmenestä tiesi, että autoilijan tulee antaa tietä jalankulkijalle, joka on juuri menossa suojatielle.

Yhdeksän prosenttia vastanneista koki, ettei tietä tule antaa, jos ei pysty turvallisesti pysähtymään.

Turvallinen pysähtyminen on mahdollista muun muassa nopeutta alentamalla. Alhaisempi ajonopeus antaa aikaa havainnoinnille ja reagoinnille.

Jos kokee, ettei pysty turvallisesti pysähtymään, silloin on nopeutta todennäköisesti liikaa.

Mitä suurempi on nopeus, sitä vähemmän kuljettajalla on aikaa havainnoida liikennetilannetta ja reagoida sen mahdollisiin muutoksiin, kuten tietä ylittävään jalankulkijaan.

Lapsen kyky arvioida etäisyyksiä ja nopeuksia on vielä kehitysvaiheessa. Pieni kulkija ei välttämättä osaa arvioida esimerkiksi sitä, onko lähestyvä auto kaukana vai vaarallisen lähellä. Aikuisen tuleekin itse näyttää lapselle mallia ja käyttäytyä liikenteessä mahdollisimman esimerkillisesti.

Lapselle kannattaa kertoa konkreettisesti, miksi esimerkiksi puhelinta ei ole turvallista käyttää liikkuessa tai miksi pyöräillessä käytetään kypärää ja pimeällä heijastinta.

Lasta on hyvä muistuttaa myös siitä, että liikenteessä on aina toimittava harkiten, vaikka kaverit yllyttäisivät toimimaan toisin.

Isossakin porukassa on itse pidettävä huolta omasta tarkkaavaisuudestaan.