Kahden, Nanujärvelän ja Uotilan, sijaan yksi: Kallio-Nikulan koulu

Länsi-Suomi uutisoi viime viikolla Karin kampuksen rakennusurakan hinnannoususta. Saatujen urakkatarjousten perusteella kampuksen viimeisin hinta on noussut 68 miljoonasta eurosta 75 miljoonaan euroon.

On selvää, että Rauman talous ei tätä kestä ilman, että jostain muusta suunnitellusta investoinnista on luovuttava. Toisaalta samaan aikaan pitää miettiä sitä, että käytettävissä olevat tilat ovat toimivat, turvalliset ja ajanmukaiset.

Uusia kouluja Raumalle on suunnitteilla kaksi, vaikka lapsiluvut vuosittain jatkuvasti pienenevät. Uotilaan ja Nanujärvelän koulu Kourujärven suuntaan. Pitää miettiä tarkoin, että onko näihin molempiin tarvetta. Pelkkien toiveiden pohjalta investointeihin ei pidä ryhtyä.

Rauma on kasvanut viime vuosina pohjoisen suuntaan etelän puolen jäädessä pienemmälle huomiolle. Nyt olisi etelän puolen aika. Uotilan ja Kourujärven alueet ovat maantieteellisesti hyvin lähekkäin ja naapureita toisilleen. Kaupunki on suunnittelemassa alueiden yhdistämistä Nikulan väylällä.

Ehdotankin, että Uotilan ja Nanujärvelän koulusuunnitelmat yhdistetään yhdeksi Kallio-Nikulan koulusuunnitelmaksi. Koulun sijaintipaikka varmaan olisi löydettävissä alueiden väliin tulevan väylän läheisyydestä. Uusi koulu lisäisi myös Kallio-Nikulan vetovoimaa, mikä käsitykseni mukaan on ollut muuten melko vähäistä.

Hannu Ollila
kuntavaaliehdokas, Rauma (kesk.)