Kaikilla ei ole enää varaa hakea oikeutta

Oikeudenkäyntikulujen nousu uhkaa jo suomalaisten oikeusturvan toteutumista.

Huomattavan korkeiksi kohoavat asianajokulut, usein pitkiksi venyneet käsittelyajat ja mahdollisen häviön mahdollisuus pelottavat asialleen oikeutta hakevia suomalaisia.

Ison laskun pelosta jätetään jo kanteita laittamatta vireille.

Tuomioistuinmaksut nousivat vuoden alussa.

Pahimmillaan pelkästään riita-asian vireille paneminen käräjäoikeudessa maksaa yksityishenkilölle 510 euroa.

Jos ratkaisua haetaan valitusten kautta, summa vain suurenee.

Riidassa tappiolle jäänyt maksaa omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi myös vastapuolen laskun.

Viimeksi ongelmaan puuttui oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.). Hän muistutti aiheellisesti, ettei kenenkään oikeusturva saisi koskaan olla sidottu hänen varallisuuteensa.

Pienituloisilla on mahdollisuus yleisen oikeusavun saantiin, mutta jo keskituloiset joutuvat ottamaan oikeutta hakiessaan ison taloudellisen riskin.

Oikeusvaltioperiaatteeseen kuitenkin kuuluu, että kaikilla on halutessaan mahdollisuus viedä asiansa oikeuden tutkittavaksi.

Korkeimman oikeuden presidenttinä syyskuussa aloittanut Tatu Leppänen piti elokuisessa Helsingin Sanomien haastattelussa suomalaista oikeusturvaa hyvänä.

Kansan luottamus oikeuslaitokseen on säilynyt edelleen korkeana. Tuomioistuinten katsotaan toimivan hyvin ja järjestelmää pidetään onnistuneena

Parantamisen varaa Leppänen näki nimenomaan korkeissa kustannuksissa. Hän väläytti jopa jonkinlaista kattoa asianajokuluihin.

Samoilla linjoilla oli eläkkeelle siirtynyt KKO:n presidentti Timo Esko, jonka mukaan kynnys oikeuden hakemiseen tulisi olla mahdollisimman matala.

Keinoksi tilanteen selkeyttämiseksi ja kukkaron paksuuden merkityksen vähentämiseksi on esitetty sovittelujärjestelmän kehittämistä.’

Sekin maksaa, mutta selvää on, että kaikkien kannalta tilanne olisi parempi, jos pitkäksi venyneen riitelyn sijaan ratkaisu löytyisi jo prosessin alussa.