Kaikilla on oikeus turvaan

Turvakotien asiakasmäärä kasvaa edelleen. Viime vuonna turvakodit vastaanottivat runsaat 5 000 asiakasta. Edellisvuoteen verrattuna määrä kasvoi 17 prosentilla.

Turvakotiasiakkaiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2015, jolloin turvakotien rahoitusvastuu siirtyi valtiolle.

Asiakasmäärän kasvu liittynee turvakotien määrän kasvattamiseen ja turvakotiin pääsyn helpottamiseen, ei niinkään lisääntyneeseen lähisuhdeväkivaltaan.

Suomessa on 28 turvakotia ja niissä yhteensä 2 020 perhepaikkaa. Kaikissa maakunnissa on vähintään yksi turvakoti.

Raumalaisia palvelee Porissa sijaitseva turvakoti Esikko. Esikossa asui viime vuonna 199 henkilöä ja asumispäivien määräksi tuli 2 298.

Suurin osa asiakkaista tulee turvakoteihin omasta aloitteestaan tai sosiaalihuollon ohjaamana. Tervey- denhuollon ja poliisin kautta tulee yhteensä vain noin 10 prosenttia asiakkaista.

Raumalla ei turvakotia ole, mutta joitakin turva- asuntoja löytyy. Esimerkiksi Rauman seudun Mielenterveysseuralla on käytössään asunto, joka on tarkoitettu perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreille.

Raumalla on myös Marak-toimintaa, jossa moniammatillinen työryhmä auttaa parisuhdeväkivallan uhreiksi joutuneita arvioimalla turvallisuusriskien vakavuutta.

Turvasuunnitelman toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi uhrille ja lapsille järjestettävä turva-asuminen, keskustelu- ja vertaistuki.

Suomalaiset tuntevat hyvin lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille tarkoitetut turvakodit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 91 prosenttia vastaajista tuntee turvakotipalvelun.

Kyselystä kävi ilmi, että miehet hakeutuisivat tarpeen vaatiessa turvakotiin harvemmin kuin naiset. Näin on myös todellisuudessa, sillä tilastot viime vuodelta kertovat, että turvakotien asiakkaista miehiä oli alle 10 prosenttia.

Todellisuudessa lähisuhdeväkivallasta kärsii paljon useampi mies.