Kaikki koittavat kovasti erottua

Suomen kunnat yrittävät entistä enemmän brändätä itseään erottuakseen muiden joukosta.

Tarve profiloitua idyllisenä asuinpaikkana ja yrittämisen kehtona kertoo kuntien välisestä keskinäisestä kilpailusta.

Varsinkin näillä seuduilla lisäasukkaat eivät olisi kenellekään pahitteeksi. Siispä kunnat panostavat markkinointiin jäädäkseen ihmisten mieliin.

Tuorein seutumme brändääjäkunta on Eurajoki. Se on uusimassa sekä ulkoasuaan että iskulausettaan.

Eurajoki on tituleerannut itseään Suomen sähköisimmäksi kunnaksi jo pitkään, mutta tämä motto saa väistyä.

Uusi slogan kertoo kunnan olevan ”Hyvinvoinnin ytimessä”. Sillä viitataan kunnan hyvään palvelutasoon sekä hieman Olkiluotoonkin.

Rinnalle otetaan vielä kaksi muuta samansuuntaista lausetta matkailun ja yritysyhteistyön yhteyteen. Pääslogan viittaa kuitenkin hyvinvointiin.

Eurajoki lähti rakentamaan brändiään kysymällä kuntalaisilta ja kunnan työntekijöiltä, mitkä asiat ovat kunnassa kohdallaan.

Eurajokelaiset ovat oikeilla jäljillä, mikäli on uskominen kolmea tutkijaa Terhi Ainialaa, Paula Sjöblomia ja Ulla Hakalaa.

He laativat parhaillaan kuntien sloganeista tutkimusta Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamina.

Hyvä iskulause on tutkijoiden mukaan persoonallinen ja aikaa hyvin kestävä. Se nousee kunnan vetovoimatekijöistä ja strategiasta.

Kuntia, joilla on oma slogan, on Suomessa 267. Joukkoon mahtuu siis jos jonkinlaista enemmän tai vähemmän mielenjäävää lausetta. Kaikki eivät edes tunne oman kuntansa tunnuslausetta.

Toisin on Raumalla. Kaikki kaupungissa tuntevat sanonnan ”Ol niingon gotonas”. Se tunnetaan myös laajalti maassamme.

Tutkijat poimivatkin Rauman erikseen esimerkiksi toimivasta murresloganista. Se on tunnistettava, vanha, syvään iskostunut ja sanomaakin on mukana. Erottuminen ei Rauman kohdalla siis jää ainakaan iskulauseesta kiinni.

”Kunnat panostavat markkinointiin.”