Kallille: EU katsoo Suomen metsiä osana kokonaisuutta

Muutamia kriittisiä huomioita kansanedustaja Eeva Kallin kolumniin Länsi-Suomessa.

”Hyvin hoidettu metsä on hiilinielu”. Sitten ollaan hoidettu huonosti, sillä metsien hiilinielu on pienentynyt puuston kasvun alenemisen ja hakkuiden lisääntymisen takia (Luonnonvarakeskus). Ja ellei tätä vajausta korjata, joudumme maksamaan miljardikorvauksia EU:lle.

”Metsäpohjaiset bio- ja kiertotalouden tuotteet korvaavat fossiilisia raaka-aineita.” Tämä kuulostaa hyvältä, mutta ei ole oikotie onneen. Ellei kulutus vähene, myös nämä tuotteet luovuttavat omat hiilidioksidisisältönsä, kuten niiden valmistaminen, ellei siinä käytetä energiaa uusiutuvista lähteistä.

Biotuotteista on liian ruusuinen kuva. Esim. Yhdysvalloissa biopolttoaineen valmistusprosessi ja käyttö liikenteessä aiheuttaa yli 20% suuremmat päästöt kuin fossiilisen polttoaineen käyttö. Yksi suuri syy tähän on uusien peltojen raivaaminen maissinkasvatusta varten.

”Puuteollisuuden tuotteet varastoivat hiiltä vuosikymmeniä tai jopa satoja vuosia.”

Noin puolet metsäteollisuuden tuotteista kuuluu kemialliseen valmistuksen piiriin, eli puusta tehdään kartonkia, paperia, sellua. Niiden tuotteiden hiilen sitominen ei kauaa kestä. Toisesta puolesta tehdään puutuotteita, mutta epäilen vahvasti, ettei hiili pysy niissä edes sataa vuotta. Ellei tehdä erämaamökkejä hitaasti lahoamaan.

Suomessa jo tehdään niitä toimia, jotka ennallistamisen hintalappuun on laskettu. Me saamme itse päättää, millä keinoin pääsemme tavoitteeseen. Sitä paitsi vain noin 1/5 osa koskee metsiä. Eikä toimenpiteet Ville Niinistön mukaan estä kokonaan metsien käyttöä. Hakkuutapoja joutuu varmaan päivittämään.

Valtionvarainministeriön laskelmien mukaan varakkaimpien listaamattomien yhtiöiden saama osinkoverohuojennus vähentää valtioiden ja kuntien verotuloja 680 miljoonaa euroa vuosittain. Tästä saataisiin suoraan rahoitusta ennallistamiseen. Suomen rikkaimmalla yhdellä prosentilla on varaa luopua huojennuksistaan.

Emme me itse tiedä parhaiten. Näkemyksemme on liian sitoutunut metsäteollisuuden intresseihin ja menneeseen retoriikkaan. Meillä on metsäosaamista ja -tutkimusta, mutta sitä ei kuunnella, koska eurot ovat huolissaan. Jos talouden on kasvettava, teollisuus ”hoitaa” hiilinielut pikkuhiljaa lähteiksi.

”Reservaatti-Suomi”? Kenen sanastoa tämä yliampuva termi on? Tähän tilanteeseen on tultu siksi, ettemme ole hoitaneet metsänkäyttövelvollisuuksiamme, johon sitouduimme alun perin. Vai emmekö edes tajunneet mihin sitouduimme?

Ennallistamistoimet aiheuttaa taloudelle hyvin luultavasti takaiskuja, mutta vain väliaikaisesti. Taloudellinen hyöty odottaa kauempana tulevaisuudessa luonnon vastustuskykyisyytenä ilmastonmuutoksen aiheuttamia haittoja vastaan.
Ennallistaminen katsoo vuosisatojen päähän, sen vastustaminen muutaman vuosikymmenen.

Teemu Laulajainen

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Päätökset Suomen metsistä kuuluvat Suomelle