Kannanotto Merituulen ja Pookin tuleviin kulkuyhteyksiin Monnannummelle

Rauman kaupunki on siirtämässä Työtoimintakeskus Pookin ja Tukitalo Merituulen toiminnat omiin tiloihinsa Marttilanmäkeen, joka sijaitsee Koilahdentillä Monnannumella.

Rauman MTY Friski Tuult ry ei halua ottaa kantaa puolesta tai vastaan siirrosta, mutta esittää huolensa heikoista kulkuyhteyksistä Monnannummelle, joka sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Rauman keskustasta. Tämä matka voi olla joillekin jopa este osallistua Merituulen ja Pookin toimintoihin.

Mahdollisen muuton myötä kysyntä joukkoliikenteelle tulee kasvamaan huomattavasti Monnan suuntaan ja pyydämmekin ottamaan tämän huomioimaan joukkoliikenteen vuorotarjontaa suunniteltaessa, mikäli tämä on mahdollista.

Mikäli vuorotarjontaa ei voi muuttaa tulisi kuntoutujille järjestää muu kuljetusmuoto kuten palveluliikenteen käyttömahdollisuus ja heitä tulisi myös tiedottaa tästä asiasta.

On tärkeää että kuntoutujien palvelut ovat joukkoliikenne reittien varrella ja näin helpotetaan ja madalletaan kynnystä mennä palveluihin.

Luca Nordfors-Leino

puheenjohtaja, Rauman MTY Friski Tuult ry