Kansa liikkeelle hinnalla millä hyvänsä

Lasten ja nuorten liikkumattomuus nousi vahvasti esille viime vuoden puolella Move! -mittauksen tulosten julkaisun jälkipyykkinä.

Suppeana yhteenvetona voidaan todeta, että heikko fyysinen kunto on vakava uhka suomalaisten hyvinvoinnille, jaksamiselle ja työkyvylle.

Mielestäni kaikki liikunta on hyvää liikuntaa. Ei pidä myöskään unohtaa arkiliikunnan merkitystä terveyden kannalta. Arjen pikku siirtymät ja askareet ovat yllättävän isossa roolissa liikkeen kokonaismäärän suhteen. Myös jalan tai pyörällä taitettavat työmatkat ovat varsinainen terveysteko.

Lasten ja nuorten kohdalla arkiliikunnan, leikin ja pelin lisäksi liikuntaharrastusten merkitys on suuri. Liikunnan sosiaalinen puoli on myös äärimmäisen tärkeä.

Terveydenhuollon jatkuvasti kasvaviin kustannuksiin ainoa kestävä ratkaisu on pyrkiä edistämään terveellistä elämäntapaa, jossa myös liikunta on väistämättä keskeisessä roolissa. Kansanterveys tarvitsee liikuntaa.

Liikkumisvaikutuksia tulisikin pohtia kaikessa päätöksenteossa nykyistä enemmän. Samanaikaisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi ottaa selvä vetovastuu liikuntapäätöksenteon johtamisesta yli ministeriörajojen.

On myös päivänselvää, että valtakunnallinen liikkumisen edistäminen tulee edellyttämään valtiolta nykyistä enemmän rahaa.

Seuraavaksi nostan esille muutamia käytännön keinoja liikunnan edistämiseksi. Koululiikuntatunteja on tällä hetkellä aivan liian vähän. Liikuntaa tulisi olla lukujärjestyksessä aina sillä varastoon ei voi liikkua. Myös ammattikoulujen sekä korkeakoulujen liikuntaan tulisi satsata nykyistä enemmän.

Harrastamisen hintaan on tultava helpotusta.

Liikuntapainotteista iltapäiväkerhotoimintaa on lisättävä kaikkialla Suomessa. Meilläkin tulisi tavoitella niin sanottua ”Islannin mallia” jossa yhteiskunta ottaa suuren roolin lasten ja nuorten liikuttajana tukemalla eri lajien harrastamista ja organisoimalla jopa kyytejä harrastusten ja kodin välillä.

Koska liikuntatottumukset omaksutaan parhaiten nuorena, olisi erityisen tärkeää lisätä liikuntaa myös varhaiskasvatuksessa. Paikoin hitiksi nousseet ostoskeskuskävelyt ovat hyvä esimerkki iäkkäämpien ihmisten liikuttamisesta.

Terveyshaittojen ennaltaehkäisyyn olisi panostettava nyt voimalla, jos asioihin halutaan muutosta tulevaisuudessa. Pyörät on saatava pyörimään heti ennen kuin liikkumattomuus räjähtää aivan käsiin.

Ritva ”Kike” Elomaa

kansanedustaja (ps.)