Kansallinen lentovero olisi epäedullinen

Kirjoittajien mukaan kansallisen lentoveron asettamisen sijaan Suomen tulisi edistää kansainvälisiä ratkaisuja lentopäästöjen vähentämiseen.
Kirjoittajien mukaan kansallisen lentoveron asettamisen sijaan Suomen tulisi edistää kansainvälisiä ratkaisuja lentopäästöjen vähentämiseen. Kuva: Esa Urhonen

Tämän kesän alussa julkaistiin selvitys verotuksen vaikutuksesta lentoliikenteen päästöohjaukseen. Selvityksen mukaan kaikki hahmotellut lentoverovaihtoehdot olisivat Suomen talouden kannalta haitallisia muun muassa vientiin ja matkailualalle kohdistuvien negatiivisten vaikutusten vuoksi.

Lentojen väheneminen tärkeisiin kauppakumppanimaihin Eu-roopassa heikentäisi Suomen saavutettavuutta ja kilpailukykyä. Myös Venäjän aloittama hyökkäyssota vaikuttaa Suomen saavutettavuuteen erityisesti lentoliikenteen osalta.

Euroopan komission viime kesänä antama Fit for 55 -säädöspaketti sisältää merkittäviä lentoliikennettä koskevia lainsäädäntöehdotuksia, kuten kestävien polttoaineiden käyttövelvoite, lentoliikenteen päästökaupan kiristäminen sekä ehdotus kerosiiniveroksi.

Näiden ehdotusten käsittely on edennyt EU-tasolla rivakasti ja osa neuvotteluista saadaan päätökseen jo tulevan syksyn aikana.

Kansallisten päästövähennys- ja veroratkaisujen sijaan Suomen tulisi vaikuttaa valmistelussa oleviin EU-tason ratkaisuihin sekä edistää globaaleja ratkaisuja. Päällekkäisen sääntelyn riski tulee minimoida.

Merkittävin vaikutuspotentiaali lentoliikenteen päästöihin pitkällä aikajänteellä on puhtaammilla vaihtoehtoisilla polttoaineilla. Vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuuteen ja hintakehitykseen kohdistuu kuitenkin useita epävarmuustekijöitä.

Kuten selvityksen johtopäätöksissä todetaan, lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä tulisi ensisijaisesti hakea globaaleja ratkaisuja tai pidättäytyä samoissa toimissa kuin muut EU-maat tasapuolisen kilpailuasetelman takaamiseksi.

On ensiarvoisen tärkeää erityisesti Suomen saavutettavuuden näkökulmasta, että Suomessa toimivilla lentoyhtiöillä on tasavertainen kilpailuasetelma muihin Euroopan unionin sisämarkkinoilla toimiviin yhtiöihin nähden.

Myöskään EU-maiden lentoyhtiöiden kilpailuasetelmaa suhteessa EU:n ulkopuolisiin lentoyhtiöihin ei pidä heikentää.

Päivi Wood

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija

Emmiliina Kujanpää

Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija