Karvatti on seurakunnan leiritoiminnan helmi

Vuonna 1961 Rauman seurakunta teki erinomaisen ja kauaskantoisen päätöksen ostamalla Karvatin saaren lasten ja nuorten leiritoiminnan tueksi. Vähitellen saaren ulkoisia puitteita kehitettiin ajanmukaisiksi.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen kirkkoherra Raimo Vuoriston ja luottamushenkilöiden myötävaikutuksella saareen nousivat ajanmukaiset majoitus- ja opetustilat, jotka arkkitehti Jukka Koivula suunnitteli työntekijöitä kuunnellen. Karvatista muodostui yksi koko kirkkomme toimivimpia leirikeskuksia ja kun vielä rakennusliike Simulan ansiokasta työtä tuki tuolloin jo varhain jäätynyt meri, nousi saareen ainutlaatuisen upeat ja toimivat tilat.

Vuosien saatossa tuhannet lapset ja nuoret ovat keränneet Karvatissa ainutlaatuisia muistoja omista leireistään.

Nyt kun seurakunta on joutunut luopumaan taloudellisin perustein joistakin, kauan seurakuntalaisia palvelleista toimitiloista, on ensiarvoisen tärkeää säilyttää Karvatti lasten, nuorten ja partiolaisten käytössä.

Edelleen tärkeää Karvatin osalta olisi laajentaa käyttäjäkuntaa niin että toiminta jatkuu vielä senkin jälkeen, kun viimeinen rippikoulu tai isoisleiri rantautuu Syväraumaan. Miten tämä sitten olisi mahdollista?

Tällä hetkellä Rauman seurakunnassa kirkkoneuvoston tukena toimii strategia-, talous-, kiinteistö-, metsä- ja hengellisen työn toimikunta.

Tulevalla valtuustokaudella seurakunnan voisi olla paikallaan perustaa laaja työntekijöiden ja luottamushenkilöiden edustama leirialuetoimikunta, joka miettii ja kehittää kokonaisuutena kaikkia leiripaikkoja, joista Karvatti on vertaansa vailla.

Timo Sjöman
Nuorisosihteeri eläkkeellä, seurakuntavaaliehdokas