Kasitien rahoista tulee kova kisa

Elinkeinoelämän järjestöt julkaisivat maanantaina selvityksen Suomen tie- ja rataverkon tilasta. Päätieverkosta huonokuntoista on 13 prosenttia.

Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa raskaasta liikenteestä 15–16 prosenttia kulkee huonokuntoisilla pääteillä.

Tie- ja rataverkon korjausvelan suuruudeksi koko Suomessa lasketaan jo 3–4 miljardia euroa.

Tuoreessa raportissa arvioidaan, että kunnostamisen lisäksi tarvitaan lisää nelikaistaisia teitä ja ohituskaistoja keskeisille osuuksille – kuten kasitielle.

Nykytilan ohella raportissa analysoidaan, miten väylätarpeet muuttuvat, kun vihreä siirtymä etenee.

Tässäkin selvityksessä vihreän siirtymän investoinnit keskittyvät länsirannikolle. Se tarkoittaisi lisää kuormitusta valtateille ja kiskoille.

Raportissa todetaan myös, että Suomen muuttuneen Venäjä-suhteen takia merilogistiikan solmukohtien kuten Rauman sataman toimintakyky on kriittisen tärkeää.

Selvitys tuo esille, että satakuntalaiset joutuvat käymään tiukkaa kisaa muiden maakuntien kanssa rahoituksen saamisen kasitien tuleviin remontteihin.

Kasitien suunnittelua Rauman ja Eurajoen välillä jatketaan siten, että valtatie levennetään nelikaistaiseksi nykyiselle paikalleen, päätti Varsinais-Suomen ely-keskus viime viikolla (LS 5.10.).

Jos kaikki menee nappiin, rakentaminen voisi alkaa vuonna 2027. Vuonna 2031 Eurajoelta Raumalle voisi ajaa sataa kilometriä tunnissa.

Aikataulua tärkeämpää on, että saadaan suunnitelmat, joiden toteuttamiseen voi saada valtion rahaa.

Perustelut kasitien kunnostamiselle ovat vahvat. Nelikaistaisuus parantaisi liikenneturvallisuutta, joka Satakunnan maanteillä on Suomen alimmalla tasolla.

Samalla kasitien parannus tiivistäisi satakuntalaista yhteistyötä. Pori tulisi lähemmäs Raumaa.

Siksi tavoitteena tulee ehdottomasti pitää nelikaistaisuutta koko matkalle Turusta Poriin.

Vastaavia perusteltavissa olevia tiehankkeita on kautta maan. Vuorokaudessa yli 9 000 ajoneuvoa, paljon raskasta liikennettä, mutta vain yksi kaista suuntaansa.