Kasitietä tekemässä maakuntarajat ylittäen

Satakunnan ja Varsinais-Suomen saavutettavuuden keskiössä ovat maantiet.

Viime vuosien erityinen molempien maakuntien yhteishanke ja edunvalvontakohde on ollut valtatie 8. Turun ja Porin välinen osuus on merkittävä tavaraliikenneväylä Lounais-Suomessa.

Tieosuuden painoarvoa nostavat sen varrella sijaitsevat satamat. Kokonaisuus ei ole vielä valmis vaan tehtävää on myös tulevaisuudessa.

Valtatie 8 Pori–Turku -yhteysvälin ongelmallisimpina kohtina ja alueen talouskasvun hidasteina ovat Eurajoen risteysaluekokonaisuus ja Laitilassa kanta- ja valtatien risteys.

Seuraava keskeinen askel valtatie 8 kehittämisessä on Eurajoen ja Laitilan risteysten tiesuunnitelmien toteuttaminen.

Onnistuminen tässä edellyttää sekä Satakunnan että Varsinais-Suomen vaikuttajien tiivistä yhteistyötä.

Edellä mainittujen risteysalueiden tiesuunnitelmien toteuttamisessa tulee ottaa huomioon valtatien nelikaistaistaminen. Valtatie 8 Pori–Turku -yhteysvälin nelikaistaistaminen tulee olla pitkän aikavälin tavoite. Tätä edunvalvonnallista työtä varten on otettu lukuisia kannanottoja, jotka ovat saamansa huomion arvoisia.

Yksi keskeinen kysymys asioiden aikaansaamiseksi on vaikuttajien sitoutuminen.

Viime vuonna Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton yhteismaakuntahallituksessa tästäkin asiasta puhuttiin. Selvää on, että Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton keskeiset virkamiehet ja luottamushenkilöt ovat sitoutuneet koko valtatie 8 Pori–Turku -yhteysvälin kehittämiseen.

Merkityksellistä on, että asioihin vaikutetaan pitkäjänteisesti ja sitoutuneesti.

Näin muodoin osaltani teen kaikkeni, jotta tulevaisuudessakin saamme vaikuttavaa ja tuloksellista edunvalvontaa.

Toki on niin, että vaikuttamisessa kaikkien toimijoiden panos on keskeinen ja yhteinen maali tulee olla kirkkaana mielessä.

Tällainen yhteinen maali meille kaikille on valtatie 8 Pori–Turku -yhteysvälin kuntoon laittaminen kokonaisuudessaan.

Juha Vasama

Satakuntaliiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja Eduskuntavaaliehdokas (kok.)