Käsityön professorit rakensivat olkiukon

Käsityön ja teknologiakasvatuksen professorit hyökkäävät (LS 6.12.) Teknisten aineiden opettajat – TAO ry:n tavoittelemaa tekninen työ ja teknologia -oppiainetta (TTT) vastaan. He rakentavat olkiukon irrottamalla teknologiakäsitteen TTT:n kontekstista. Professorit viittaavat uutisointiin käsityön tilasta (mm. Yle 10.11. ja HS 12.11.), mutta jättävät niissä ja muussa julkisessa keskustelussa mainitut alan ongelmat huomiotta.

Professorien teksti julkaistiin jo pari viikkoa sitten Helsingin Sanomissa (HS 24.11.) ja siihen liittyen on julkaistu kaksi vastinetta (HS 1.12. ja HS 5.12.). Toisen niistä on kirjoittanut joukko teknologiakasvatuksen pitkäaikaisia kehittäjiä dosentti Aki Rasisen johdolla.

Toivomme, että professorit jatkavat keskustelua vastineissa esitettyjen kysymysten ja argumenttien perusteella.

TTT:n tavoite ei ole omia esimerkiksi musiikki- ja liikuntateknologiaa, vaan keskittyä teknisen työn teknologioihin ja konkretisoida niihin liittyvää luonnontieteellistä tietoa, mikä eheyttäisi peruskoulun oppisisältöjä.

Miksi tämä professorien mielestä heikentäisi laaja-alaista teknologista ymmärrystä? On hieman yllättävää, että teknologiakasvatuksen professorien mielestä on huono idea nostaa teknologiasisältöjä esiin teknisessä työssä.

Professorit väittävät, että TTT lisäisi teknologia-alojen sukupuolittuneisuutta. He eivät perustele tätäkään väitettä. TTT-oppiaineen eräs keskeinen tavoite on lisätä tasa-arvoa opettamalla sitä tytöille ja pojille.

Teknisen työn tasa-arvoa lisäävää vaikutusta on esitelty mm. OKM:n TASUKO-hankkeessa (2011). Nykyinen monimateriaalinen käsityö ei edistä tasa-arvoa, sillä oppilas voi sen sisällä syrjäyttää itsensä osasta sisällöistä.

Tekninen työ on ajettu alas perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa. Sen asema huolettaa muun muassa vientiyrityksiä. TTT:n tavoitteena on teknologinen osaaminen, innostaminen teknologia-aloille, tasa-arvo ja syrjäytymisen ehkäisy. Tutkimukset osoittavat, että ne ovat saavutettavissa TTT:n kaltaisella oppiaineella. Lisää voi lukea TAO ry:n TTT-blogista.

Professorit viittaavat tutkimukseen, jonka mukaan sekä tyttöjä että poikia kiinnostaa laaja-alainen teknologiakasvatus. Mitä se on, ja mikä on tutkittujen oppilaiden lukumäärä ja ikä?

Teknologiakasvatus on Suomessa perustunut 40 vuotta erityisesti tekniseen työhön, kiistämättä silti muiden aineiden teknologisia sisältöjä. Teknologiakasvatuksen ymmärtäminen professorien tapaan kaikkien oppiaineiden yhteydessä tapahtuvaksi ei itse asiassa ole ristiriidassa TAO ry:n TTT-tavoitteen kanssa.

Kuitenkin teknisen työn keskeisten merkitysten toteutumiselle oma oppiaine on välttämättömyys. On yhteiskunnan kokonaisedun kannalta tärkeää, että kysymys teknisen työn ja teknologiakasvatuksen asemasta ratkaistaan viisaasti.

Okko Ojanen

teknisen työn opettaja, Ulvila

Janne Rastas

teknisen työn lehtori, Paimio