Kasvun polulla – itseluottamus

Seuraan harjoitteen kulkua, esille nousee lapsi, jonka tekemisestä löytyy oikeita suorituksia. Huomioin lapsen onnistuneesta suorituksesta tai yrityksestä. Johdattelen hänet kysymyksillä löytämään itse oikeat seikat, jotka vaikuttivat onnistumiseen.