Katkaistaan syrjäytymisen polku

Osallistuin Katkaistaan syrjäytymisen polku yhdessä -nuorisoseminaariin. Polarisaatio ja siihen liittyvät ongelmat huolettavat, vaikka toisaalta entistä useammalla menee myös aiem-paa paremmin.

Hyvään kehityssuuntaan nuorten osallisuuden ja turvallisuuden kokemusten lisääntymisessä toi kuitenkin korona-aika notkahduksen alaspäin, kun yksinäisyys, masennus ja väkivallalla oireilu lisääntyivät. Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset eivät tilastoissa vielä edes näy.

Tarvittavat universaali nuorisotyö, tiedolla johtaminen ja kokonaisvaltainen nuorisopolitikka, palvelujen koordinointi ja niiden aukoton toteutus maksavat, mutta tulevaisuuteen investoiden ne maksavat itsensä myös takaisin.

Me vanhemmat sekä muut nuorten kanssa tekemisissä olevat lähiaikuiset voisimme nähdä päihde-, ongelma-, mielenterveys- ja erityisnuoret ilman etuliitteitä, yksilöinä ja alati kehittyvinä kanssaihmisinä. Annetaan lapsillemme hyväksyntää, aikaa, armollisuutta ja tukea itsenäistymiseen.

Väkivallalla ja päihteillä oireilevista, jo rikoskierteessä olevista nuorista tilannekuvaa seminaariin toi Poliisihallituksen poliisitarkastaja. Hänellä oli erittäin selkeä viesti: rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskeminen tai rangaistusten koventaminen eivät ole ratkaisu nuorisorikollisuuden vähentämiseksi, vaan rikostorjunnan resurssit tulee ohjata ennen kaikkea ennalta estävään työhön – ja jo kauan ennen sitä lapsiperheiden tukemiseen. Rikolliset ajatusvääristymät tulee korjata, mutta rangaistusten koventaminen on kallis ja tehoton keino rikosten ehkäisemiseen.

Tiedetään, että rikosoikeudellinen rankaiseminen vaikuttaa negatiivisesti lapsen ja nuoren kehitykseen vahvistaen rikollista identiteettiä. Samalla jokainen alaikäiselle ja nuorelle väkivallasta annettu tuomio kertoo ennaltaehkäisevien toimien riittämättömyydestä ja näiden toimien akuuteista kehittämistarpeista.

Tällä viikolla on mahdollista äänestää ennakkoon. Katkaistaan syrjäytymisen polku yhdessä ja äänestetään miljardileikkausten sijaan tasapainotetun talousohjelman puolesta. Vastuullinen taloudenpito tarkoittaa oikeudenmukaista verotusta sekä panostuksia kestävien alojen kasvuun, jotta hyvinvointivaltion palvelut voidaan rahoittaa. Oikeudenmukainen talouspolitiikka ei leikkaa tulevaisuudennäkymiä pienituloisilta tai riko koulutusjärjestelmäämme. Siispä, äänestetään Suomi yhdessä kohti kestävää hyvinvointia!

Sanna Nylander

eduskuntavaaliehdokas (vas.), Rauma