Katse työvoiman hyvinvointiin

Kuva: Krista Koski

Vain joka viides suomalainen syö ravitsemussuositusten mukaisesti. Ravitsemukseen liittyvät haasteet heijastuvat myös työelämään. Kun työikäisen väestön fyysinen ja psyykkinen terveys laskee, heikkenee samalla hyvinvoivan työvoiman määrä.

Satakunnassa näiden haasteiden kokoluokka on muuta maata jopa suurempi, sillä satakuntalaisilla on Suomen kärkipaikka esimerkiksi miesten lihavuuden sekä tyypin 2 diabetekseen sairastuvuuden osuudessa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun (Samk) Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksessa tänä syksynä käynnistynyt Ravi-tutkimus tutkii ravitsemuksen vaikutusta työikäisten työkykyyn, työhyvinvointiin, työn tuottavuuteen, sairauspoissaoloihin ja elämänlaatuun. Kohderyhmänä ovat satakuntalaiset PK-yritykset ja näiden työntekijät.

Edellinen samaan aihepiiriin liittyvä hanke tuli Samkissa päätökseen elokuussa. Kaksivuotiseen Eat@Work-hankkeeseen osallistui 10 pk-yritystä. Myös tuon hankkeen tavoitteena oli lisätä ravitsemuksen avulla työhyvinvointia ja jaksamista.

Samkin projektitutkija Juha Harttunen kertoi Länsi-Suomelle heinäkuussa, että kysyntää tämänkaltaiselle ennaltaehkäisevälle työlle todella on.

Työnantaja ei voi ”pakottaa” työntekijöitään noudattamaan terveellisiä elämäntapoja. Kannustaa siihen kuitenkin voi. Yksi helppo tapa on lisätä esimerkiksi sosiaali- ja ruokailutilojen viihtyvyyttä.

Eat@Work-hankkeessa mukana ollut raumalainen, potkurilaitteita valmistava yritys, Steerprop, teki hankkeen innostamana muun muassa isomman sosiaalitilan. Isompi tila palvelee nyt paremmin kaikkia työntekijöitä.

Lisäksi yritys vaihtoi karkkilaatikon henkilökunnan toiveesta välipala-automaattiin ja kokoustarjoilut terveellisempiin vaihtoehtoihin.

Työhyvinvointia on yrityksessä edistetty aikaisemmin unen ja levon näkökulmasta. Ravitsemushankkeen myötä saatiin koko ympyrä kuntoon.

Nykyisessä tilanteessa olemassa olevista työntekijöistä tulee pitää entistäkin parempaa huolta työelämässä. Hyvien ruokailutottumusten ja ravitsemustilan edistäminen on tähän yksi tärkeä keino.