Kauppakamarit: Opettajankoulutus Raumalla rakentaa tulevaisuutta ja on turvattava 

Rauman opettajankoulutuslaitoksen toiminnan jatko on turvattava. Kauppakamarit ovat sitoutuneet edesauttamaan korkeakoulutuksen kehittämistä Satakunnassa. Laadukas koulutus ja kehitystoiminta toimii uudistavana ja vahvana voimavarana muutosten tuulissa.

Rauman opettajankoulutuslaitos on kompakti ja tehokas yksikkö. Henkilökunta on sitoutunutta ja osaavaa. On oltu monella tapaa uranuurtajia, esimerkiksi Pikku-Norssin ja kansainvälisen koulutusviennin osalta. Tälläkin hetkellä lähes 1200 opiskelijaa valmistautuu työelämään laadukkaassa ja käytännönläheisessä opinahjossa niille aloille, joille Suomessa on suurta kysyntää.

Kampuksen tulevaisuus vaatii yhteisiä panostuksia. Rauman kaupunki selvittää parhaillaan kampuksen aluetaloudellisia vaikutuksia. Varovaisenkin arvion mukaan Rauman kampuksen talousvaikutukset ovat maakunnassa useita miljoonia euroja vuodessa.

Saamme OKL:sta osaavaa henkilöstöä varhaiskasvatukseen, mikä ei ole lainkaan itsestään selvää näinä päivinä. Opiskelijat elävöittävät kaupunkia, ovat osaltaan kuluttajia ja vuokra-asukkaita ja myös tärkeä osa esimerkiksi kaupan ja palveluiden alan henkilöstöä opiskeluaikaisen työpanoksensa kautta.

Satakunnassa laadittu laadukas korkeakoulutuksen kehittämisselvitys on hyvänä lähtökohtana uuden ajan vaikuttavalle yhdessä tekemiselle. Myös opettajankoulutuslaitos on kehittämisselvityksessä tunnistettu yhdeksi maakunnan kannalta merkittävistä korkeakoulutuksen yksiköistä. Yhteistyö Porin yliopistokeskuksen, eli Turun ja Tampereen yliopistojen, ja työelämän kanssa on viime aikoina tiivistynyt ja on hyvällä tiellä.

Tästä esimerkkinä yliopistokeskuksen sekä Satakunnan ja Rauman kauppakamareiden kanssa käynnistynyt Fore UC Pori – toiminta, jolla vahvistetaan Satakunnan TKI-panostusta elinkeinoelämän lähtökohdista käsin. Vuonna 2021 koottu Turun Yliopiston teknillisen tiedekunnan automaatiotekniikan lahjoitusprofessuuri sitoo Rauman seudun merkittävimmät teolliset työnantajat yhteistyöhön yliopiston kanssa.

Rauman kaupunki on neuvotellut Turun yliopiston kanssa keväästä lähtien Rauman kampuksen jatkosta. Keskusteluissa puhutaan toki myös euromääräisistä panostuksista pitkälle tulevaisuuteen. Näemme sopimusperustaisen rahoitusmallin hyvänä pohjana pitkäjänteiselle yhteistyölle.

OKL:n tulevaisuuteen panostettu euro tuo itsensä moninkertaisena takaisin. Myös Rauman ja Satakunnan kauppakamarit ovat sitoutuneet yhteistyöhön maakunnan ja sen oppilaitosten vetovoimaisuuden ja vahvan työelämäyhteyden eteen niin käytännön toimin kuin vaikuttamisen kanavissaan.

Riikka Piispa
toimitusjohtaja, Rauman kauppakamari

Minna Nore
toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamari

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Rauma sorvaa tukipakettia, valmis maksamaan OKL:n säilymisestä

Vain tilaajille Shokki Seminaarinmäellä: LS:n näkemässä esityksessä Rauman OKL on säästökohteiden listalla ensimmäisenä – "Nyt ollaan kovan paikan edessä"