Kauppakeskukseen on yhä pitkä matka

Raumalle jo vuosia suunnitellulla uudella kauppakeskuksella on edessään vielä matkaa ennen toteutumista.

Turun hallinto-oikeus katsoi kaupungin ydinkeskustan eli Kanalin länsirannan asemakaavapäätöksen lainmukaiseksi.

Oikeuden ratkaisu on kuitenkin vasta välipäätös, koska todennäköisesti asiasta valitetaan eteenpäin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Raumalla on ollut tapana, että keskustan liikerakentamista koskevat kaavaratkaisut katsotaan loppuun asti.

Näin tapahtui myös viime vuosikymmenellä, kun kaupunkiin laadittiin kahden suurmarketin eli uuden Prisman ja laajennetun Citymarketin kaavoitusta.

Valittajana toimi myös tuolloin Museovirasto ja samoin perustein kuin nytkin: liikerakentamisen määrä on ylimitoitettua ja uhkaa maailmanperintöarvoja.

Marketkaava kesti oikeudellisen arvioinnin, kaupan hankkeet toteutettiin eikä Vanha Raumakaan lakannut olemasta.

Kauppakeskuskaavan kohdalla Turun hallinto-oikeus piti laadittua lopputulosta hyväksyttävänä.

Hallinto-oikeuden tuomarit saattoivat saamiensa selvitysten, lainopillisen arvioinnin ja suorittamansa kävelykierroksen perusteella todeta, että ristiriitaa kaavamuutoksen ja maailmanperintökohteen suojavyöhykkeen välillä ei ole.

Ratkaisussa kaavapäätöksen sisältöä oli arvioitu muutenkin huolellisesti eri kanteilta. Virheellisyyksiä ei löytynyt päätöksentekomenettelystä, selvityksiä katsottiin olleen riittävästi ja kaavalliset sisältövaatimukset toteutuivat.

Jatkovalitus lykkäisi suurten muutosten toteuttamista Rauman keskustassa noin yhdellä lisävuodella. Toisaalta valituksen tekemiseen on täysi oikeus.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä, oli se suuntaan tai toiseen, on sellaista painoarvoa, joka ei myöskään jätä jossiteltavaa.

Sillä välin potentiaalisella asiakkaalla on yhä pitkä matka kauppakeskukseen. Ostareiden ketjuliikkeissä asioidakseen on edelleen otettava euronsa ja lähdettävä Poriin, Turkuun tai vielä pidemmälle.

”Oikeus piti laadittua lopputulosta hyväksyttävänä.”