Kaupunki mahdollistaa, yritykset tuovat elinvoiman

Elinvoiman ylläpito ja kasvattaminen on avainkysymys Rauman kokoiselle paikkakunnalle. Väestö keskittyy edelleen Suomessa isoimpiin kaupunkeihin, täältä erityisesti Turkuun.