Kaupunki vastaa: Rauman päihde- ja mielenterveyspalvelut kohtuukunnossa

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorven haastattelu (LS 9.10.) ”Parakeista pois ja yhteistyö kuntoon” liittynee sosiaali- ja terveysvaliokunnan hylkäämään Rauman seudun katulähetyksen päihdeasumisen maksuja koskevaan oikaisuvaatimukseen. Kirjoituksessa ilmeneviä virheitä on tarpeen korjata.

Kirjoituksen mukaan sote ei ole tuottanut selvitystä palveluista, päihdepalvelujen kokonaisuus ei ole kenenkään käsissä ja yhteistyö järjestöjen kanssa ei toimi. Tekstistä saa käsityksen, että siivottomilta näyttävien erillisasuntojen, ns. parakeiden asukkaat kuuluisivat ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen ja että vaikea kohderyhmä on saatava valvottuihin oloihin, jotta aineiden vapaa liikkuvuus paikkakunnalla saataisiin estettyä.

Rauman kaupunginhallitus on 6.7.2020 kokouksessaan hyväksynyt soten laatiman laaja-alaisen nykytilan kartoitukseen pohjautuvan päihde- ja mielenterveyspalvelujen suunnitelman. Sen laadintaan ovat osallistuneet järjestöt ja yhteistyökumppanit. (Rauma on osallistunut sosiaali- ja terveysministeriön Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman työryhmään. Strategia sisältää myös päihdepalveluja. Työryhmiin kutsutaan asiantuntijoita ja merkittäviä tuloksia aikaansaaneita tahoja.)

Päihdehuollosta säädetään eri laeissa. Sosiaalihuoltolain mukaan palvelun sisältö perustuu sosiaalipalvelujen viranhaltijan yhdessä asiakkaan kanssa laatimaan asiakassuunnitelmaan. Raumalla on tarjolla päihde- ja mielenterveysasiakkaille tehostettua ja tuettua palveluasumista, kuten myös kotiin vietäviä palveluja. Erillisasunnot on hankittu päihdeasumisen tarpeeseen ja ne kunnostetaan tilanteen sitä edellyttäessä. Tavoitteena on avopalvelujen lisääminen tehostetun palveluasumisen sijaan.

Ajatus ihmisten sijoittamisesta valvottuihin olosuhteisiin päihteiden liikkuvuuden estämiseksi ei taida löytää lainsäädännöllistä pohjaa. Runsaan parin vuoden takaiset levottomuudet kaupungin keskustassa on onnistuttu ratkomaan tarjoamalla kullekin parhaiten soveltuva palvelu- ja asumismuoto. Vaikeista päihderiippuvuuksista ja sosiaalisista ongelmista kärsivillä aiemmat tukitoimet, yhteisöasuminen ja katkaisuhoito eivät ole tuottaneet toivottua elämänhallintaa. Järjestelyin on voitu turvata se, että ihmisiä ei asu kaduilla ja suurissa kaupungeissa esiintyvä asunnottomuus on Raumalla pientä.

Käynnistyvä ulkopuolinen selvitystyö kirkastanee päihdepalvelujen järjestämistä, päihdehuollon kehittämistarvetta ja sovittanee yhteen näkemyksiä.

Satu Helin, Rauman kaupunki, toimialajohtaja

Leena Kivimäki, sosiaalipalvelujen johtaja

Hannu Nordqvist, johtava ylilääkäri

Saila Hohtari, aikuis- ja perhetyön päällikkö, sosiaali- ja terveystoimiala

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Parakeista pois ja yhteistyö kuntoon – päihdetyön kentän katsottiin tarvitsevan Raumalla poliittista ohjausta