Kävelytutkimuksella haluttiin saada ideologinen lopputulos

Länsi-Suomi uutisoi artikkelissaan  sekä pääkirjoituksessaan Rauman kaupungin teettämää kyselyä koskien liikkumista Vanhassa Raumassa. Aiheesta tehty raportti ei ole tilastollisesti luotettava tutkimus. Konsulttiyritys Ramboll myös myöntää itse, että haastattelukysymykset ovat epäselviä.

Jo raportin nimi ”Kävelystrategian jalkauttaminen Vanhassa Raumassa” kertoo tavoitteesta. Ilmeinen yritys oli saada aikaan suositus, jossa kävelykatuaikaa Vanhassa Raumassa laajennettaisiin lopulta ympärivuotiseksi ja sitä ehdotetaankin toimenpiteeksi. Kysely ei kuitenkaan tätä tue, ja asia jakaa jyrkästi vastaajat. Selkeästi suosituin on nykyinen käytäntö, noin neljän viikon kävelykatuaika kesällä.

Ongelmaksi on nostettu myös myytti Vanhan Rauman läpiajosta, jonka kertoo tekevänsä usein vain 15 prosenttia vastaajista. Merkittävin syy on viihtyisä ympäristö, seuraavaksi tottumus ja reitin suoruus. Vanhan Rauman elinvoimaa ei edesauta kiellot ja pääsemisen vaikeuttaminen, kestävämpi ratkaisu on tarjota vaihtoehtoja. Kun Kaunisjärvenkadulle syntyy ruuhka-aikaan autojono liikennevaloista jopa sairaalan liikenneympyrään asti, se ei ole houkutteleva reitti. Jo uusilla kaistajärjestelyillä helpotettaisiin asiaa.

Kävellen saapuneiden suuri määrä hämmästyttää. Jos henkilö saapuu autolla ja majoittuu Raumalla, hänet on raportissa voitu virheellisesti kirjata kävellen Vanhaan Raumaan saapuneeksi. Raportti antaakin poikkeavan kuvan liikkumisvälineistä sekä rahankäytöstä verrattuna aikaisemmin suoritettuun ja tarkempaan, Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen kävijätutkimukseen.

Suurissa vaikeuksissa raportti on tulkitessaan myös pysäköintiä. Vanhan Rauman reunoilla olevia pysäköintialueita käytti raportin mukaan hieman yli puolet raumalaista sekä turisteista. Pysäköintialueet ovat toki laajoja, mutta ostoskatujen varrelle pysäköijiä ei ole edes tavoitettu, sillä katuhaastatteluja ei suoritettu ostoskaduilla vaan alueen reunoilla.

Vääristyneestä tuloksesta huolimatta pysäköintipaikkoja ehdotetaan poistettavan, ja jopa asukkaiden halutaan pysäköivän Vanhan Rauman ulkopuolelle etäpysäköintinä. Saavutettavuus on kuitenkin yksi elinvoiman edellytyksiä ja ei ole sattumaa, että marketit on rakennettu keskelle pysäköintialueita.

Raportin lopputulos on avoimesti autoilua syyllistävä, eikä sujuvan liikenteen edistämiseksi esitetä mitään, päin vastoin. Kymmenissä vastauksissa huomautettiin jalankulkijoille vaarallisista, liikennesääntöjä toistuvasti rikkovista pyöräilijöistä, mutta raportti ohittaa täysin turvallisuuden parantamisen sen suhteen.

Tiivistettynä: raumalaiset olivat raportin ehdotusten kanssa eri mieltä. Läpiajon kieltämistä, ympärivuotista kävelykatualuetta sekä kaksisuuntaisia pyöräilyjärjestelyjä yksisuuntaisilla kaduilla piti huonona yli puolet vastaajista.

Jotain positiivistakin. Matkapuhelindatan mukaan Vanhan Rauman erikoisliikkeet ovat auki juuri silloin, kun asiakasvirtaa alueella oikeasti on. Toisen myytin mukaan raumalaiset vievät ostosrahansa Poriin, mutta raportin mukaan porilaiset itse ovat paikallisten jälkeen toiseksi suurin kävijäryhmä heinäkuussa. Sen ovat Vanhan Rauman erikoisliikkeet toki jo pitkään tienneetkin.

Kari Kallonen

journalisti ja tietokirjailija, Vanha Rauma