Käynti paikan päällä kannattaa

Raumalainen liikerakentaminen on ollut ydinkeskustassa jäissä, koska kauppakeskuksen kaavavalitukset ovat odottaneet korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) käsittelyä.

Viivästystä on kertynyt. Normaalisti KHO on ratkaissut asemakaava-asiat keskimäärin 7,6 kuukaudessa.

Kauppakeskusvalitusten suhteen mennään hyvää vauhtia yhdeksättä kuukautta, mutta nyt näyttäisi alkavan tapahtua.

Viimein tällä viikolla KHO ilmoitti, että se järjestää katselmuksen kiistanalaisella alueella. Tuomarit jalkautuvat isolla joukolla kiertämään Tarvontorin ja linja-autoaseman kortteleita.

Tämän jälkeen oikeuden on tarkoitus ratkaista, ottaako se kaavavalitukset käsittelyynsä eli myöntääkö se valitusluvan.

Kiertokävely kiista-alueella on ylimmältä hallintotuomioistuimelta hyvä ratkaisu. Ympäristö ja suhde kokonaisuuteen hahmottuvat eri tavalla omin silmin katsottuna.

Vuosi sitten Turun hallinto-oikeuden tuomarit olivat katselmuksella, jonka jälkeen kauppakeskuskaava todettiin lainmukaiseksi. Käynti paikan päällä näkyi päätöksen perusteluissa.

Kauppakeskuksen todettiin erottuvan kaupunkikuvallisesti Vanhasta Raumasta selvästi erillisenä kokonaisuutena.

Liian suureksi kritisoidusta kerrostalorakentamisesta oikeus huomautti, että vaikka ex-Sokoksen kortteli sijaitsee suojavyöhykkeen laidalla, on naapurissa jo samankorkuinen Tuulensuun asuinalue.

KHO:n katselmus antaa varmasti painoarvoa tulevalle päätökselle, oli se suuntaan tai toiseen. Jossiteltavaa jää vähemmän.

Huomionarvoista on, että KHO ei ole ensimmäistä kertaa asialla ratkomassa rakentamista Vanhan Rauman suojavyöhykkeelle.

Rauman suurmarketteja koskeva ratkaisu päätyi vuosikirjapäätökseksi vuonna 2006. Se tarkoittaa, että ennakkotapaus on olemassa ja tuomioistuin joutuu ottamaan sen huomioon, kun se jälleen kerran arvioi liikerakentamisen ja maailmanperintöarvojen yhteensovittamista.

”Käynti näkyi oikeuden päätöksessä.”