Kehitetään Kessotea edelleen

Korona peittää alleen monta tärkeää asiaa koskien kuntaa ja kuntalaisen elämää. Se on aika kurja juttu, koska näin vaalien alla tulisi pohtia vähän muitakin asioita, jotka vaikuttavat kuntalaisen elämään. Nyt valmisteilla olevassa sotessa palvelutuotanto on tarkoitus siirtää kunnilta maakunnille.

Rahoituksesta vastaa ensi alkuun valtio, ja muutaman vuoden kuluttua rahoitus kerätään maakuntaverolla. Kumpikaan muutos ei muuta kuntien taloutta nykyisestä. Kun valtio rahoittaa palvelut, niin se alentaa vastaavasti kuntien saamia verotuloja.

Myöskään maakuntavero ei ole lisärasite kunnille, vaan sillä kerätään vain soteen tarvittavat rahat. Yksityiset palveluntuottajat tulevat sote-suunnitelman mukaan täydentämään palvelutuotantoa kuten nytkin. Jonkun puolueen maalailemaa valinnanvapautta ei kylläkään ole tulossa.

Seuraillaanpa nyt myös Kessotea ja kehitetään sitä edelleen. Kaikki uusi – hyvistä suunnitelmista huolimatta – vaatii kehittelyä kokemuksen myötä. Henkilökunnalta jatkuva muutos vaatii myös paljon ja sen jaksamista ja opettamista tulee myös tukea. Sekin maksaa.

Elina Mustonen

kuntavaaliehdokas (sd.), Eurajoki