Kesätyöntekijä saapuu taloon

Kuva: Juha Sinisalo

Toukokuu käynnistyy huomenna suomalaisen työn juhlinnalla. Toukokuu on merkityksellinen kuukausi monelle nuorelle myös kesätöiden alkamiskuukautena.

Kesätyö on sekä nuorelle että työnantajalle jännittävä ajanjakso vuosikellossa. Kukapa meistä ei muistaisi ensimmäistä kesätyöpaikkaa. Miten siellä otettiin vastaan tai miten tulevat työt opetettiin.

Nuorelle hyvä kesätyökokemus avaa lisää työmahdollisuuksia ja opettaa työelämätaitoja. Työnantajan näkökulmasta on oleellista, että tehtävät omaksutaan nopeasti, jotta kaikki hyötyvät lyhyestä työjaksosta.

Kesätyö on monen nuoren ensimmäinen kosketus työelämään. Kesätyöt tarjoavat palkan lisäksi tärkeitä työelämän taitoja ja auttavat nuoria arvioimaan eri alojen ja tehtävien hyviä mutta myös huonoja puolia.

Jokaisella organisaatiossa, niin esimiehellä kuin työkavereillakin on vastuu siitä, että kesätyöntekijän kokemuksesta tulee myönteinen.

Yksi keskeisimpiä asioita onnistuneen kesätyökokemuksen takaamisessa on perehdytys. Kesätyöntekijän perehdytys tulee aloittaa heti ensimmäisenä päivänä ja perehdytystä on muistettava jatkaa koko kesätyön ajan.

Hyvä perehdytys motivoi ja auttaa nuorta pääsemään nopeammin alkuun uuden työtehtävän kanssa. Perehdytys on myös oiva tilaisuus kertoa yrityksen kulttuurista ja arvoista.

Monimuotoisten viestintäkanavien aikana tulee muistaa pitää erityistä huolta siitä, että uusi työntekijä on mukana hänelle tarkoitetuissa viestintäkanavissa. Liian usein kuulee tarinoita siitä, miten kesätyöntekijä oli unohtunut työpaikan viestinnän ulkopuolelle.

Selkeä kommunikaatio ja palautteen antaminen ovat myös ominaisia hyvän kesätyökokemuksen varmistamisessa. Molemminpuolinen palaute auttaa kehittymään. Palautteeseen pitää pystyä sisällyttämään myös erittäin tärkeää positiivista palautetta.

Vastuullisesti hoidettu kesätyöprosessi vahvistaa positiivista työnantajamielikuvaa ja auttaa varmistamaan osaavan työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa.