Keskittyminen pohjoiseen laajempi ongelma Raumalla

Mielipidekirjoituksessaan nimimerkki South Park (LS 27.8.) esitti huolensa nuorten aktiviteettien keskittymisestä pohjoiseen. Minusta huoli on paljon tätä laajempi ja koskee myös ikäihmisiä, autottomia, perheitä – kaikkia.

Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu tekevät ihmisistä eriarvoisia, kun keskitytään aina vain uusimman kohteen rakentamiseen ja kehittämiseen ja muut alueet jätetään oman onnensa nojaan sekä ilman palveluita.

Esimerkiksi karkeasti jaoteltuna etelässä rakennettiin Sampaanalaa 1960-luvulla, idässä Uotilaa ja luoteessa Meriraumaa 1970-luvulla sekä kaakossa Kourujärveä 1980-luvulla. Ihmisiä houkuteltiin hankkimaan kotinsa näiltä alueilta, ja sen jälkeen on palvelut (kaupat, apteekit, koulut, päiväkodit, aktiviteetit) viety tai ollaan viemässä pois.

Alueista ei pidetä huolta, kun kunnossapidon ja aluesuunnittelun kiinnostus eivät kohdistu enää näihin.

Aina vain rakennetaan uusia alueita, ja nyt raiskataan Vanha-Lahden metsiä, vaikka samaan aikaan muualla on satoja taloja ja asuntoja myymättä, eivätkä ne käy kaupaksi, koska kaupungin rakentaminen ja ”kehitys” on tällä hetkellä keskitetty pohjoiseen.

Ei tarvitsisi purkaa eikä rakentaa liikaa, jos olemassa olevasta pidettäisiin hyvä huoli. Kaikki uusi ei ole kehitystä, ja vanhaa kannattaisi vaalia jo senkin vuoksi, että kaikki eivät pysty muuttamaan pohjoisosaan kaupunkia.

Central Park