Keskityimme työhön, koulutukseen ja turvallisuuteen

Työ, koulutus ja turvallisuus. Näihin kolmeen asiaan keskityimme, kun kokoonnuimme hallituksen kanssa kehysriiheen Kesärantaan linjaamaan tulevien vuosien talous- ja työllisyyspolitiikkaa tiistaina ja keskiviikkona.

Olemme saaneet valmistella päätöksiä valoisissa talouden näkymissä. Taloutemme kasvaa myös tänä vuonna yli kahden prosentin, ja työllisiä on nyt 90 000 enemmän kuin hallituksen aloittaessa työnsä. Valtion velanotto on pienentynyt rivakasti.

Kuvaavaa on, että perjantaina julkaistun valtiovarainministeriön uusimman ennusteen mukaan hallitus on saavuttamassa asettamansa talouspolitiikan tavoitteet.

Hätäisimmät ennättivät jo ennen kehysriihtä julistaa, että nyt on, mitä jakaa.

Maltti pitää säilyttää. Otamme uutta velkaa ensi vuonna edelleen yli miljardi euroa. Vaikka työllisyys kehittyy hyvin ja moni suomalainen pääsee töihin, työllisyysasteemme on Pohjoismaiden matalin. Yhä liian moni on vailla työtä, vaikka työhalua ja tahtoa olisi.

Maailmantaloudessa on eletty jo pitkään vahvaa nousukautta, ja hitaamman kasvun vaihe on edessä ennemmin tai myöhemmin. Sekin pitää muistaa.

Kun uutta jaettavaa ei ole, panostukset tehtiin valtion budjetin sisällä tiukkaa talouskuria noudattaen.

Työttömien palveluita parannetaan palkkaamalla yli 200 uutta työntekijää TE-toimistoihin auttamaan työnhaussa ja muissa palveluissa. Yli 25-vuotiaat työttömät voivat jatkossa opiskella kuuden kuukauden ajan työttömyysetuudella sellaisia opintoja, jotka antavat ammatillisia valmiuksia sekä tukevat yritystoimintaa.

Rauman seutu elää viennistä. Teollisuutemme kuljetuskustannukset ovat korkeammat syrjäisen sijaintimme vuoksi. Teollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi väylämaksujen puolitusta jatketaan vuodet 2019 ja 2020.

Yhä useammat yritykset kärsivät vaikeuksista löytää avoimiin työpaikkoihin työntekijöitä. Satakunnassa työvoiman kohtaanto-ongelma on koko Suomen vaikeimpia.

Osaavan työvoiman pakettiin käytetään 60 miljoonaa euroa, jotta yritykset ja työnhakijat kohtaisivat paremmin. Paketin avulla käynnistetään muuntokoulutuksia, joissa aikaisempaa alan koulutusta omaavat voivat opiskella itselleen uuden tutkinnon. Lisäksi lyhytkestoista työvoimakoulutusta lisätään merkittävästi. Tavoitteena on, että useat tuhannet suomalaiset pääsevät koulutusten piiriin ja voivat työllistyä avoinna oleviin työpaikkoihin.

Olen iloinen siitä, että tiukan budjetin sisällä panostuksia tehtiin koulutukseen ja tulevaisuuteen.

Vuonna 2020 jokainen lapsi pääsee aloittamaan ensimmäisen vieraan kielen opiskelun jo ensimmäisellä luokalla. Varasimme rahoituksen uuteen lukiolakiin, jossa opiskelijoille lisätään henkilökohtaista tukea ja opinto-ohjausta.

Toisen asteen opiskelijoiden opintotuessa otetaan käyttöön oppimateriaalilisä, jonka tavoitteena on varmistaa, että pienituloisista perheistä tulevien nuorten opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa eivät jää perheen varallisuudesta kiinni.

Kehysriihestä saatiin hyviä uutisia lain ja järjestyksen osalta. Poliisien määrä turvataan 7 200 poliisin tasolla myös tulevina vuosina. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikkoja kiristetään. Tämä on perusteltua, sillä tuomiot ovat nykyisellään varsin matalia ja kansalaisten oikeustajun vastaisia.

Myös sakon muuntorangaistus palautetaan. Jatkossa käräjäoikeudelle säädetään uudelleen mahdollisuus muuntaa sakot vankeudeksi, jos toistuvasti sakkoja saanut henkilö osoittaa piittaamattomuutta lain määräyksistä. Toistuvista juoksukaljoista seuraa jatkossa oikeudenmukaisempi rangaistus.

Näillä päätöksillä pääsemme eteenpäin, mutta työtä riittää sekä työllisyyden, koulutuksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden että turvallisuuden vahvistamiseksi myös jatkossa.

Matias Marttinen

Kirjoittaja on Rauman kaupunginvaltuutettu (kok.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpon talouspoliittinen erityisavustaja