Keskustaväki kehitteli 2020-luvun agendansa ydintä tehoseminaarissa

Laitilan kenttäjoukot lähtivät varhain lauantai-aamuna kohti Helsinkiä Politiikka- ja toimintapäiville 2020. Matkanjohtajamme, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusisto teki jo Suomusjärvellä selväksi, että tällä reissulla kurotetaan ennakkoluulottomasti kohti tulevaisuutta, tihrustamatta koko aikaa alakuloisesti ja levottomasti peruutuspeiliin. Neuvo oli kannustava ja tosi järkevä.

Väki marssi tarmokkain askelin ja pystypäin hoptelli Presidentin aulaan etsien katseellaan tuttuja naapuriseutukunnista. Ei eksynyt näkökenttään sen paremmin ugilaisia kuin raumalaisiakaan. Auditoriosta löytyi sentään taivassalolainen seminaarilainen, mutta helmikuinen kevätseuranta jäi pahasti vajaaksi. Auditorio oli täynnä viimeistä paikkaa myöden. Tilaan mahtui 550 ihmistä. Pyhärantalaislähtöinen toimittaja Laura Ruohola aktivoi mieltämme hoitaessaan työtehtäväänsä estradililla juontajana. Hän toimii Keskustan puoluetoimistolla viestintäpäällikkönä.

Valtiovarainministeri, Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni loi avaussanoissaan uskoa seminaariyleisöön. Taitavasti laadittu puhe osoitti, että lapsuudenkodissaan Katri on oppinut maaseutuhenkisen elämänkatsomuksen perusteet. Hän ei aseta kaupunkeja ja maaseutua vastakkain, mutta lähtee siitä, että myös maaseudulle on tarjottava aidot elämisen edellytykset. Suomi ilman elävää maaseutua ja vahvoja omaleimaisia maakuntia on paljon köyhempi Suomi.

Nuoren puheenjohtaja Katri Kulmunin poliittisessa profiilissa korostuvat ne Maalaisliitto-Keskustan aatteen ytimestä nousevat asiat, joiden tulisi yhdistää kaikkia keskustalaisia ympäri maata - vahva aluepolitiikka, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja puolueen käsittäminen sivistysliikkeenä eikä vain vaaliorganisaationa.

Viimeisen viikon aikana Suomen hallitus on tehnyt useita isoja päätöksiä. Ne ovat olleet myönteisiä myös Keskustan kannalta. Merkittävimpiä ovat hallituksen ilmastokokouksen päätökset sekä perhevapaauudistuksen eteneminen.

Keskusta pitää hallituksessa äänestäjiensä puolta. Tätä osoittaa myös näiden asioiden lopputulokset. Ilman Keskustan mukanaoloa hallituksessa ratkaisut olisivat olleet hyvinkin eri näköiset.

Keskustan linjalla on mahdollista kääntää ilmastomuutoksen vastainen taistelu työpaikoiksi koko maan alueella. Tähän tähtää mm. ilmastorahasto, joka nyt perustetaan Suomeen puheenjohtaja Katri Kulmunin aloitteesta.

Laitilan Keskustan aktiivitoimijoista tehoseminaarissa olivat mukana: Katri Jalonen, Mika Kinnala, Pekka Kuusisto, Helvi Kähkölä, Juha Laurila, Jarmo Mäki-Arvela, Tanja Raisto-Elo, Riikka Saarela ja allekirjoittanut.

Kun olimme näin komealla joukolla päässeet isolle kirkolle, päätimme ilahduttaa kotiin jäänyttä väkeä. Puolustusministeri, reservin kapteeni Antti Kaikkonen sai kutsun ennen suven tuloa tulla vierailemaan Laitilaan Laitilan Terveyskotiin. Osa Terveyskodin toiminnoista kuuluu hänen rooteliinsa. Kanki-Antti otti mielihyvällä kutsun vastaan ja saa lähipäivinä vielä kirjallisen version alustuksineen asian sinetöimiseksi.

Terveyskodista käsin on aiemmin käyty neuvotteluja vuodesta 2010 lähtien puolustusministerien Jyri Häkämies, Stefan Wallin ja Carl Haglund kanssa. Neuvottelut ovat koskeneet vaikeasti vammautuneiden kriisinhallintaveteraanien ja asevelvollisena vammautuneiden kuntoutusta ja elämänlaadun parantamista. Suurimpana saavutuksena asiassa on ollut erillisen tapaturmalainsäädännön aikaansaaminen vaikeavammaisille rauhanturvaajille. Se oli työvoitto, jos jostain hankkeesta niin voi sanoa.

Yksi ohjelmasessio jäi vielä kovasti mieleen, koska se oli hyvin puhutteleva. Syyllistynyttä syömistä vai hyvän mielen ruokahetkiä? Pitääkö ruokapöydässäkin ilmastoahdistua? Voisiko ruokataisteluissakin löytyä yhteinen kultainen keskitie?

Ihminen syö vuodessa 80 kg luullista lihaa, mutta ihminen syö niin ikään vuodessa 80 kg perunaa ja kauraa. Monissa puheenvuoroissa maaseutuyrittäjät toivat esiin oman ahdistuneisuutensa syyllistämisestä, mitä he kokevat arjessaan. Työn mielekkyys on näissä olosuhteissa kokonaan kadonnut. Siihen on aika vaikeaa mitään virkata. Se ainakin selvisi keskustelusta, että maatalousministeri Jari Leppä on hyvin syvällä tiedollisesti ruuan tuotannon ja kuluttamisen tulevaisuudesta koskevissa kysymyksissä.

Yksi tehoseminaarin perusprinsiipeistä ainakin selvisi allekirjoittaneelle. Työn tekemisen ja puurtamisen aika on juuri nyt. Huominen voi olla liian myöhäistä. Oikeaa asennetta, väkevää tarmoa ja peräänantamattomuutta kaivataan. Ala- ja ylämäkiä kuuluu ihmiselämään. Pohjakosketuksen jälkeen on yksi suunta, joka vie ylöspäin.

Friski myöttäst ja friski faartti ettippäi.

Eero Kuisma