Keskustelu, joka on syytä käydä

Eurajoella on tänä keväänä käynnistynyt keskustelu kyläkoulujen tulevaisuudesta.

Sen laukaisi tieto siitä, että pienessä Rikantilan koulussa on ensi syksynä enää 12 oppilasta.

Niinpä kunnassa on alettu suunnitella kyseisen koulun sulkemista. Itse päätös suuntaan tai toiseen tehdään toukokuussa kunnanvaltuustossa.

On päätös mikä tahansa, sitä ennen Eurajoella on syytä käydä avoin julkinen keskustelu kouluverkosta.

Sen jälkeen toivottavasti kaikki ovat viisaampia.

Onnistuessaan perusteellinen keskustelu tuo selkeyttä ja suuntaviivoja tulevaisuuteen.

Lapsimäärän laskiessa on ilmassa runsaasti kysymyksiä.

Paljonko oppilaita tarvitaan, että koulunpidon raja vielä ylittyy?

Kuinka arvokkaaksi päättäjät katsovat oman koulun kylän tulevaisuuden kannalta?

Pitääkö koulua ylläpitää hinnalla millä hyvänsä? Onko oppimistuloksissa eroa ja mikä on siedettävä koulumatkan pituus?

Eurajoki on vauraana kuntana toistaiseksi nojannut vahvaan kyläkouluverkostoon. Alakouluopetusta saa kahdeksassa koulussa.

Niistä kaksi on keskustakouluja, loput ovat kylissä. Pieniä, parin-kolmenkymmenen oppilaan kouluja näistä on neljä.

Perinpohjainen julkinen arviointi kirkastaa osaltaan ehkä myös jäljelle jäävien koulujen asemaa.

Tietoa tarvitaan tueksi, jotta tiedetään, mitä ollaan tekemässä vai tehdäänkö mitään.

Kuntalaisille tulisi esitellä julkisesti esimerkiksi ennusteet siitä, paljonko ekaluokkalaisia eri koulualueilla aloittaa tulevina vuosina.

Olennaista tietoa on sekin, paljonko lakkautettavaksi aiotun koulun seinistä kertyy säästöä, joka kenties voidaan kanavoida takaisin varsinaiseen opetustoimintaan.

Raakaa dataa edustavat myös oppilaskohtaiset kustannukset per koulu.

Viime kädessä ratkaisun sanelee kuitenkin poliittinen tahto ja päätöksenteko.

”Paljonko oppilaita tarvitaan, että koulunpidon raja vielä ylittyy?”