Kielten asema muutoksessa

Valtaosa suomalaisnuorista pärjää ainakin auttavalla englannin kielen osaamisellaan.

Pikkunaperosta asti erilaisia pelisovelluksia naputelleille kielen termistöt ovat tulleet tutuiksi. Osansa on toki televisiolla ja elokuvilla.

Englanti, vaikka maailmankieli onkin, ei kuitenkaan yksinomaan riitä.

Monipuolista kielitaitoa tarvitaan. Se kantaa pitkälle ja antaa nuorelle laajat mahdolliset ammatin- ja työpaikan valintaan.

Syksyn ylioppilaskirjoitukset käynnistyivät maanantaina lyhyen vieraan kielen kuuntelulla.

Kirjoittajien määrässä ei juurikaan ole tapahtunut muutosta.

Tilanne saattaa kuitenkin lähivuosina olla toinen.

Vieraiden kielten opiskelijaryhmät ovat pienentyneet joissakin lukioissa lähes puolella, kertoo Helsingin Sanomat.

Lehti viittasi kirjoituksessaan 16.9. julkaisemattomaan Suomen kieltenopettajien liiton kyselyyn.

Pääsyynä kielivalintojen hiipumiseen pidetään uutta korkeakoulujen todistusvalintaa, jossa matematiikan painoarvo on huomattavasti kasvanut.

Tarjolla oleva kielivalikoima on myös supistunut. Syynä on kuntien talouden kiristyminen.

Kun edellytetään suurempia ryhmiä, joudutaan tyytymään pienempään valikoimaan.

Todistusvalinnan painotukset ohjaamat yhä useamman oppilaan valitsemaan pitkän matematiikan, vaikka sitä sitten joutuisi puurtamaan hampaat irvessä itselleen vähemmän mieluisan aineen parissa.

Yllättävältä tuntuu, että yliopistoon kieliopintoihin pyrittäessä matematiikalla on isompi painoarvo kuin kieliopinnoilla.

Lukion nykyinen opiskelutahti on kova, ja paineet tulevan opiskelupaikan saamisesta rassaavat.

Selvää on, että paras tulos saavutetaan, kun kyetään luomaan oppilaan tulevaisuudensuunnitelmia tukeva kokonaisuus.

Tällöin myös motivaatio on kohdallaan. Pakkomatematiikka ei ole välttämättä se paras motivaattori, jos omat taipumukset ohjaavat enemmän toisaalle.

Rahkeita ei ole rajattomasti. Jo nyt vaarana on yhteiskunnallisten asioiden osaamisen hiipuminen.

Tämä on kuitenkin otollista maaperää populismille, kun taustojen tuntemus puuttuu.