Kiitämme matrikkelitoimikuntaa keskusteluavauksesta

Lapin veteraanimatrikkelin julkaisutoimikunta otti merkittävän askelen (LS 6.8.) myöntäessään henkilötietojen sekaantumisen Anttilan veljesten osalta. Toimikunnan kirjoitus pitää sisällään edelleen joitakin virheellisiä väittämiä sekä alkuperäistä kirjelmäämme että veljessarjan haavoittumistietoja koskien, mutta isämme osalta matrikkelin korjauslehti on nyt pääosin oikein.

Kantakorttitietoja tutkiessamme olemme todenneet materiaalin olevan laajaa ja osin vaikeasti tulkittavaa. Toimikunnan mainitsema ”hyvässä uskossa” toimiminen on näin merkittävässä asiassa vaarallista.

Olemme saaneet tähän mennessä useita yhteydenottoja matrikkelissa mainittujen veteraanien läheisiltä, joilla ei välttämättä ole helppoa pääsyä Kansallisarkiston materiaaliin, mutta jotka haluaisivat itse perehtyä toimikunnan käytössä olleeseen lähdeaineistoon. Näitä viestejä on myös julkaistu paikallislehtien palstoilla.

Matrikkelitoimikunnalla on nyt historiallinen mahdollisuus käydä veteraaneja koskevat tiedot läpi niiden henkilöiden kanssa, joilla on heistä vielä aikalaistietoja, omakohtaisia muistoja ja autenttista lähdemateriaalia. Tämä olisi lappilaisveteraanien kunnian arvoinen teko.

”Isämme osalta matrikkelin korjauslehti on nyt pääosin oikein.”

Maria, Eevaliisa, Hillevi ja Jouko Anttila