Kirjoituskutsu: Kristillinen kunniaväkivalta?

Kunniaväkivallan käsite liitetään useimmiten Lähi-idän kulttuureihin ja islaminuskoon. Sen taustalla on pelko kunnian menettämisestä ja siihen liittyvästä häpeästä. Kunniaväkivalta voi saada erilaisia muotoja, joita ovat esimerkiksi uhkailu, painostus, liikkumisen ja ystäväpiirin rajoittaminen sekä fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen.

Kunniaan kytkeytyvä väkivalta voi pitää sisällään myös henkisen, hengellisen ja taloudellisen väkivallan piirteitä. Äärimmilleen vietynä väkivalta ja siihen liittyvä kunnian palauttaminen voivat johtaa väkivallan kohteen hengen riistämiseen.

Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on selvittää sitä, esiintyykö kunniaan kytkeytyvää väkivaltaa erilaisissa kristillisissä yhteisöissä ja millaisia muotoja se esiintyessään saa. Tutkimusta varten etsin henkilöitä, jotka ovat kohdanneet eriasteista, mahdollisesti kunniaan liittyvää väkivaltaa omassa yhteisössään.

Kunniaan kytkeytyvän väkivallan voi tunnistaa esimerkiksi siitä, että sen avulla pyritään suojelemaan tai palauttamaan perheen, suvun tai uskonnollisen yhteisön kunniaa. Muodoltaan se voi olla esimerkiksi siveellisyyden vartiointia, liikkumisen tai toimijuuden säätelyä tai puuttumista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmissuhteisiin.

Voit kirjoittaa vapaamuotoisen tekstin, jossa kerrot kristillisessä yhteisössä tai seurakunnassa kokemastasi väkivallasta. Sinun ei tarvitse olla varma siitä, että olet kohdannut juuri kunniaan liittyvää väkivaltaa ­­­­– pelkkä epäilys riittää. Tekstin pituudella ei ole väliä ja voit kertoa kirjoituksessa esimerkiksi seuraavista teemoista:

  • Millaiseen ympäristöön / yhteisöön kokemuksesi sijoittuvat?
  • Miten ajattelet kokemasi väkivallan liittyneen kunniaan tai sen palauttamiseen?
  • Millaisia väkivallan muotoja sinuun on kohdistettu (esimerkiksi fyysinen, henkinen, hengellinen)?
  • Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät tekijät sille, että jouduit kunniaan kytkeytyvän väkivallan kohteeksi?
  • Oletko kertonut kokemuksistasi muille tai käsitellyt niitä ammattilaisen kanssa?
  • Mikä on auttanut sinua selviytymään kokemastasi väkivallasta?
  • Mikäli kuulut seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, onko tällä mielestäsi ollut vaikutusta kohtaamaasi väkivaltaan?

Voit kirjoittaa nimettömästi tai liittää kirjoitukseesi halutessasi omat yhteystietosi mahdollista myöhempää tutkimushaastattelua varten. Kaikki annetut tiedot ovat luottamuksellisia ja suojattavia. Nimitietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin haastattelusta sopimiseen ja kaikki suorat tunnistetiedot häivytetään tutkimusraportista.

Miika Koskela

TM, sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma, Itä-Suomen yliopisto, teologian osasto

044 970 4338, miikk@uef.fi