Kirkko ja taistelu avioliitosta

Kolumnissaan ”Avioliitosta tuli kirkon taistelukenttä” toimittaja Minna Akimo kirjoitti (LS 6.7.) tutun keskustelun kiehahtaneen käyntiin, kun ”eräs tunnettu suomalaispoliitikko oli avannut sanaisen arkkunsa” ja tuonut esiin vanhan mielipiteensä homoseksuaalisuudesta ja avioliitosta.

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) nostatti tosiaan melkoisen myrskyn kirjoitettuaan viime kuussa arkkipiispalle, että homoseksuaaliset suhteet, samoin kuin muutkin avioliiton ulkopuoliset suhteet kuvataan Raamatussa synniksi ja häpeäksi.

Kun eduskunta hyväksyi lakiesityksen tasa-arvoisesta avioliitosta joulukuussa 2014, esityksessä korostettiin, että evankelisluterilaisella kirkolla on edelleen itsenäinen oikeus päättää, vihkiikö se samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Kun kirkkoa on tämän jälkeen vaadittu tekemään jo päätös asiasta, Tampereen piispa Matti Repo vastasi, että kirkkohan on jo tehnyt päätöksen, kun sekä kirkolliskokous, kirkkohallitus että piispainkokous ovat todenneet avioliiton olevan edelleen miehen ja naisen välinen liitto.

Taistelu on jatkunut, kun tähän päätökseen ei ole tyydytty. Toimittaja Akimo näyttää ajattelevan, että ”helvetin liekeissä” riehuvan taistelun ovat aiheuttaneet kirkon perinteistä avioliittoa puolustavat konservatiivit.

Akimo kirjoittaa: ”Kun keskustelu lähtee ’mutta kun Raamatussa sanotaan’ -linjalle, muilla argumenteilla ei ole mitään merkitystä”.

Kirkkomme kirkkojärjestyksen ensimmäisessä pykälässä lausutaan: ”Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin… Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.”

Maallistunut ja itseään suvaitsevaiseksi kutsuva yhteiskuntamme ei voi tällaista periaatetta tunnustaa eikä hyväksyä, ja siksi kirkonkin on luovuttava Raamatun ja kristikunnan ikiaikaisesta opetuksesta, että avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen elinikäinen liitto.

Juha-Lassi Tast