Kirkko tuo tunnelmaa koulun joulujuhlaan

Viime viikkoina on otettu kantaa siihen, saako koulun joulujuhlan järjestää kirkossa.

Toisten mielestä kirkossa järjestetty joulujuhla loukkaa uskonnonvapautta ja siten perusoikeuksia. Tämä siis tarkoittaa sitä, ettei lukioissa järjestetä joulujuhlaa kirkossa, vaan sen tilalla on juhla jossakin muualla, neutraalissa ympäristössä.

Kuitenkin suurin osa lukiomme opiskelijoista on aina osallistunut joulukirkkoon. Vain pieni osa päätyy koulun järjestämään neutraaliin juhlatilaisuuteen. Mieleeni nousee siis kysymys: Jos koulu tarjoaa kaksi vaihtoehtoa opiskelijalle, millä tavalla se loukkaa opiskelijan valinnan- tai uskonnonvapautta?

En itse koe olevani kovin uskovainen, vaikka kirkkoon kuulunkin. En ole koskaan käynyt kirkossa koulun tai rippikoulun ulkopuolella. Koulun järjestämä joulukirkko on siis ainoa uskonnollinen tilaisuus, johon olen osallistunut vuosittain. Mielestäni kirkko tuo pientä tunnelmaa juhlaan, jota ei saavuta koulun salissa.

Myös kirkkoon haluamattomille on järjestetty lukiossani vaihtoehtoinen uskonnoton tilaisuus. En ole kuullut keneltäkään valitusta aiheesta ja olen itsekin kokenut järjestelyn käytännölliseksi. Näin opiskelijalle on taattu kaksi vaihtoehtoa, joista valita – uskonnollinen ja uskonnoton tilaisuus.

Toki ymmärrän vastapuolen kannan siitä, että opiskelija voi kokea tulleensa syrjityksi osallistumalla pienempään tilaisuuteen. Toisaalta, jos asiaan saa vaikuttaa, niin en ymmärrä, miksi siitä pahoitetaan mieltä. Pienten oppilaiden kannalta aihe on vaikea ratkaista, sillä he eivät osaa vielä ajatella asiaa kunnolla ja tehdä päätöstä itsensä kannalta.

Lukiolaisten kohdalla taas olen sitä mieltä, että opiskelijat ovat tarpeeksi vanhoja päättämään, haluavatko he osallistua uskonnottomaan vai uskonnolliseen tilaisuuteen.

Kuten mainitsin aikaisemmin, suurempi osa opiskelijoista on käynyt aikaisempina vuosina koulun joulukirkossa. Tällä hetkellä eduskunnan apulaisoikeusasiamies linjauksensa perusteella kuuntelee enemmän sitä pienempää osaa, joka ei ole uskonnollisen joulujuhlan kannalla.

Rauman Lyseon lukiolainen