Kirkkoherran vaalissa vain harvat päättävät

”Tämän ammatillisen tehtävän hoitamiseen tarvitaan auktoriteetin ja määrätietoisen johtajuuden ohella kykyä olla toimitusjohtaja, taloustietoinen ekonomisti sekä yhteiskuntapoliittinen visionääri, joka puhuttelevien hengellisten kannanottojen lisäksi kykenee huomioimaan niin vanhat kuin nuoretkin, pitämään yllä perinteitä ja viime kädessä olemaan arkielämässäkin aivan tavallinen ihminen, jolla saattaa olla heikkouksiakin.”