Kirkkoherrat: Koko kirkon Marilla on viesti

Piispa on yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija. Yhä syvenevät sosioekonomiset kuilut, jyrkentyneet asenteet, arvojen ristiriidat ja näkemysten erot nakertavat yhteistä elämäämme. Myös yhteiskunnassamme tarvitaan yhteisen hyvän, rauhan ja yhteyden rakentajaa.

Piispan pitää olla viestijä ja hänellä on oltava viesti.

Koko kirkon Marilla on. Mari ottaa ihmisen vakavasti, osaa asettua vuoropuheluun, kirjoittaa taitavasti, toimii hiippakunnan verkostoissa ja ottaa sovinnollisesti kantaa. Mari pystyy puhuttelemaan myös nuorempia sukupolvia niin, että lapsemmekin voivat kokea kirkon omakseen.

Piispa on seurakuntien työn tukija. Arkkihiippakunnan Satakunnan puolen seurakunnat tarvitsevat muutoksessa tuekseen johtajan, jolla on realistinen käsitys Satakunnan seurakuntien todellisuudesta ja tulevaisuudesta.

Hiippakuntadekaani Mari Leppänen tunnetaan kyvystä etsiä ratkaisuja, viisaudesta rakentaa tulevaisuuden kirkkoa ja uskalluksesta astua huomiseen.

Piispa on myös hallinnollinen johtaja. Piispalta edellytetään kykyä toimia kirkon kaikilla tasoilla: seurakunnassa, tuomiokapitulissa, kirkkohallituksessa ja kirkolliskokouksessa. Mari Leppäsellä on kokemusta kirkon kaikilta tasoilta, hallinnollista osaamista ja taitoa puhua koko hiippakunnan puolesta.

Me allekirjoittaneet Satakunnan seurakuntien kirkkoherrat tuemme hiippakuntadekaani, pappi ja filosofian maisteri Mari Leppästä Turun arkkihiippakunnan seuraavaksi piispaksi.

Asko Riihimäki, Eurajoen kirkkoherra

Anna-Kaisa Hautala, Säkylä-Köyliön vs. kirkkoherra

Tuomo Lindgren, Harjavallan kirkkoherra

Marianne Känä, Ulvilan kirkkoherra;

Hannu Tomperi, Kokemäen kirkkoherra (virkavapaalla)

Valtteri Virta, vs. Kokemäen kirkkoherra

Tom Broberg, Merikarvian kirkkoherra;

Helena Kuusiranta, Meri-Porin kirkkoherra

Tuija Kruus, Lavian vt. kirkkoherra

Lisää aiheesta

Piispanvaalin alustavat tulokset: Mari Leppänen ja Jouni Lehikoinen toiselle kierrokselle

Jouni Lehikoisen vankka kokemus, vahva työnäky ja lämmin asenne ovat tulevan piispan tärkeimpiä ominaisuuksia

Mari Leppänen rakentaisi Turun arkkihiippakunnan piispana rakastavaa, rohkeaa ja rukoilevaa kirkkoa

Piispanvaalin paneelikeskustelu, osa 2

Piispanvaalin paneelikeskustelu, osa 1