Kirkkoherrat: Koko kirkon Marilla on viesti

Piispa on yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija. Yhä syvenevät sosioekonomiset kuilut, jyrkentyneet asenteet, arvojen ristiriidat ja näkemysten erot nakertavat yhteistä elämäämme. Myös yhteiskunnassamme tarvitaan yhteisen hyvän, rauhan ja yhteyden rakentajaa.

Piispan pitää olla viestijä ja hänellä on oltava viesti.

Koko kirkon Marilla on. Mari ottaa ihmisen vakavasti, osaa asettua vuoropuheluun, kirjoittaa taitavasti, toimii hiippakunnan verkostoissa ja ottaa sovinnollisesti kantaa.

Mari pystyy puhuttelemaan myös nuorempia sukupolvia niin, että lapsemmekin voivat kokea kirkon omakseen.

Piispa on seurakuntien työn tukija. Arkkihiippakunnan Satakunnan puolen seurakunnat tarvitsevat muutoksessa tuekseen johtajan, jolla on realistinen käsitys Satakunnan seurakuntien todellisuudesta ja tulevaisuudesta.

Hiippakuntadekaani Mari Leppänen tunnetaan kyvystä etsiä ratkaisuja, viisaudesta rakentaa tulevaisuuden kirkkoa ja uskalluksesta astua huomiseen.

Piispa on myös hallinnollinen johtaja. Piispalta edellytetään kykyä toimia kirkon kaikilla tasoilla: seurakunnassa, tuomiokapitulissa, kirkkohallituksessa ja kirkolliskokouksessa.

Mari Leppäsellä on kokemusta kirkon kaikilta tasoilta, hallinnollista osaamista ja taitoa puhua koko hiippakunnan puolesta.

Me allekirjoittaneet Satakunnan seurakuntien kirkkoherrat tuemme hiippakuntadekaani, pappi ja filosofian maisteri Mari Leppästä Turun arkkihiippakunnan seuraavaksi piispaksi.

Asko Riihimäki

Eurajoen kirkkoherra

Anna-Kaisa Hautala

Säkylä-Köyliön vs. kirkkoherra

Tuomo Lindgren

Harjavallan kirkkoherra

Marianne Känä

Ulvilan kirkkoherra;

Hannu Tomperi

Kokemäen kirkkoherra (virkavapaalla)

Valtteri Virta

vs. Kokemäen kirkkoherra

Tom Broberg

Merikarvian kirkkoherra;

Helena Kuusiranta

Meri-Porin kirkkoherra

Tuija Kruus

Lavian vt. kirkkoherra