Kirkkokansaa ei valitsijaksi kaivata

Seurakuntalaiset eivät pääse suoraan valitsemaan Raumalle uutta kirkkoherraa. Näin ei ollut myöskään viimeksi.

Valinnan tekee 33-jäseninen kirkkovaltuusto, kuten myös neljä vuotta sitten. Päätös on edessä todennäköisesti alkuvuodesta.

Kaupunkiin tarvitaan uusi kirkkoherra nykyisen eläköityessä kesällä.

Suoralle kansanvaalille olisi kysyntää ainakin tietyissä piireissä. Suoran kirkkoherranvaalin puolesta ovat julkisesti vedonneet eläköityneet kirkkovaikuttajat, ex-lääninrovasti Tapio Seppälä ja ex-kirkkoherra Raimo Vuoristo.

Kirkonmiehet näkevät, että suora vaali lähentää uuden kirkkoherran yhteyttä seurakuntalaisiin.

Myös väitetään, että suorilla vaaleilla on ollut Raumalla myönteinen vastaanotto ja äänestysprosentti on ollut välillä huomattavan korkea. Ehkä joskus on näin ollutkin, mutta ei enää nykyään.

Viimeksi suora kirkkoherranvaali järjestettiin Raumalla vuonna 2010. Äänestysprosentti jäi kovin alhaiseksi, vain 12,4 prosenttiin.

Valintaan osallistui runsaat 3 000 seurakuntalaista, kun äänioikeus olisi ollut liki 30 000:lla seurakunnan jäsenellä.

Osallistujamäärä oli todella vähäinen tuottaakseen kaivattua lämpöä ja läheisyyttä. Kannattaako kansalta edes kysyä, jos ei kerran kiinnosta?

Sitäkin sopii pohtia, tuleeko sopivin henkilö valituksi, jos valinta tapahtuu kansansuosion perusteella?

Kirkolliset päättäjät pystyvät suurta yleisöä paremmin perehtymään hakijoiden ominaisuuksiin ja osaamiseen. Nykyajan rekrytointimenetelmät, kuten soveltuvuustestit, konsultit ja haastattelut, kuuluvat keinovalikoimaan. Lähistoriastakin kumpuaa vaatimuksia.

Rauman seurakunta oli vielä viitisen vuotta sitten vaikeassa kriisissä. Tasapainoon pääsy vaati muun muassa laajan työyhteisökonsultaation, organisaatiouudistuksen sekä henkilövaihdoksia. Pelkällä hengellisellä johtajalla ei edelleenkään pärjätä.

Tervehdytystyöstä on niin vähän aikaa, että seurakunta tarvitsee rautaista hallinnon ja johtamisen ammattilaista. Kirkkopäättäjillä on parhaat eväät arvioida, kuka tehtävään on sopivin.