Kiusaamiselle stoppi!

Kuva: Juha Sinisalo

Länsi-Suomi on käsitellyt uutisissa kuluneen viikon aikana muun muassa väkivaltaa. Huomenna aiheena on puolestaan koulukiusaamista.

On surullista, miten paljon saimme vastauksia, kun pyysimme raumanseutulaisia kertomaan kokemuksistaan koulukiusaamisesta.

Koulukiusaaminen on yleisesti käytetyn määritelmän mukaan pahaa mieltä aiheuttavia tekoja, jotka ovat tahallisia, kohdistuvat yhteen tai useampaan henkilöön, toistuvat tai tapahtuvat pitkällä aikavälillä. Koulukiusaaminen täyttää usein myös rikoksen, kuten kunnianloukkauksen tai pahoinpitelyn, tunnusmerkit.

Väkivallan uhka tai pelon ilmapiiri voi olla yhtä tuhoisaa kuin varsinainen väkivalta. Väkivaltaa voi tapahtua lukemattomilla eri tavoilla, myös sellaisilla, joita on vaikea käsittää väkivallaksi. Väkivalta ei useinkaan rajoitu vain koulun alueelle ja koulumatkoille, vaan se seuraa vapaa-ajalle sähköisten viestintävälineiden kautta.

Kiusaajien arveltiin aiemmin kärsivän huonosta itsetunnosta. Tutkimuksissa on kuitenkin selvinnyt, että kyse on enemmän kiusaajien näyttämisen tarpeesta.

Monille sivustakatsojille ja osallistujille kiusaaminen voi puolestaan olla vain ajanvietettä. Usein kyse on vallankäytöstä ja nokkimisjärjestyksen ratkomisesta.

Kiusaaminen perustuu ryhmädynamiikkaan, näin on todennut muun muassa professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Kiusaaja tarvitsee ympärilleen porukkaa, joka hyväksyy kiusaamisen, mutta myös niitä, jotka seuraavat tapahtumia hiljaa vierestä.

Kiusaamisen vähentämisessä pitäisikin kiinnittää nykyistä enemmän huomiota kiusaajan ”sidosryhmiin”. Yhä useamman myötäilijän ja sivustaseuraajan pitäisi ottaa rohkea askel ja asettautua kiusatun puolelle.

Laki edellyttää kouluilta suunnitelmaa koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Kiva-kouluja onkin noussut Suomen kartalle kuin sieniä syksyisin. Kiva-koulujen lisääntyminen ei ole kuitenkaan näkynyt kiusaamisen vähentymisenä. Jossain on siis vika.

Kouluilla pitäisikin olla paljon nykyistä laajempi keinovalikoima puuttua kiusaamisiin. Sen sijaan keinovalikoimalaatikossa tuntuu nyt pilkistävän paljas pohja.