Kohtalaisen tervettä väkeä

Kuva: Pekka Lehmuskallio

Hyvinvointialueiden välillä on merkittäviä eroja sairastavuudessa, näin ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sairastavuusindeksistä. Sen mukaan terveimmät suomalaiset asuvat pääkaupunkiseudulla ja Pohjanmaalla, sairaimmat Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Satakunta ja Varsinais-Suomi sijoittuvat listauksen keskikastiin.

THL:n sairastavuusindeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syövät, sepelvaltimotauti, aivoverisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt, tapaturmat sekä dementia. Sairausryhmittäiset indeksit kuvaavat sairauksien yleisyyttä tarkasteltavassa ikäryhmässä suhteessa koko maan samanikäisen väestön sairastavuuteen.

Satakunnan sairastavuusindeksi on 101,2 ja Varsinais-Suomen 95,3. Mitä pienempi luku on, sitä terveempi on myös väestö.

Satakunnan alueen kunnista Raumalla (88,6) ja Eurajoella (88,6) ollaan keskimäärin tervempiä kuin Porissa (103,6) tai Pyhärannassa (102,7).

Sairastavuuden erojen taustalla on elinoloihin, elintapoihin, perinnöllisiin tekijöihin ja terveydenhuollon toimintaan liittyviä syitä.

Kokonaiskuvassa suomalaisten sairastavuus on laskenut tasaisesti koko 2000-luvun.

Kehityskulkujen taustalla on erilaisia tekijöitä. Syöpäindeksi kuvaa syöpätauteihin sairastumisen yleisyyttä ja indeksin kasvu johtuu muun muassa syövän varhaisdiagnostiikan kehittymisestä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien indeksi puolestaan kuvaa näiden sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuutta työikäisistä, ja sen laskun taustalla on muun muassa pitkäaikaisten ja kuormittavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrän väheneminen.

Raumalla kuntalaisten tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi sekä sepelvaltimotauti-indeksi ovat olleet laskusuunnassa. Myös syöpäindeksi on laskusuunnassa, sairastutaan täällä edelleen tautiin keksimäärin useammin kuin keskimäärin Suomessa.

Kaikesta huolimatta voidaan todeta, että raumalaisten terveys on kohtalaisen hyvällä mallilla.