Koirapuisto Eurajoelle - vihdoin ja viimein?

Kunnissa keskustellaan syksyisin siitä, mitä investointeja tulevana vuonna on tarkoitus toteuttaa. Minun ja monen muun koiranomistajan toiveena onkin, että Eurajoella harkittaisiin vakavasti koirapuiston rakentamista.

Kyse on kunnan kokonaisbudjetin näkökulmasta varsin maltillisesta investoinnista; perustamiskustannuksiltaan puhutaan vain noin 20 000 eurosta ja ylläpitokustannukset, nekin ovat varsin kohtuulliset, jos vertailukohdaksi otetaan esimerkiksi se, kuinka monta roskapönttöä ja valotolppaa kunnan vastuulla on jo nykyisellään.

Koirapuisto palvelisi lukuisia koiraperheitä, mikä taas toimeenpanisi erinomaisesti sitä kuntavaaleissa lausuttua tavoitetta, että Eurajoki olisi entistäkin parempi paikka asua ja elää.

Kunnassa pitäisi toteuttaa investointeja siten, että ne palvelevat monipuolisesti erilaisia kuntalaisia. Käytännössä yksikään vapaa-ajan investointi, joka päätetään toteuttaa, ei palvele jokaista, mutta toisaalta ei voida myöskään sanoa, että koiraperheiden tarpeita olisi huomioitu täällä liialti.

Läheskään kaikki eivät asu tonteilla, missä omaa koiraa voisi turvallisesti pitää vapaana. Koirapuisto helpottaisi koiran liikuttamista ja tarjoaisi mahdollisuuden harjoitella kouluttamisen perusasioita, kuten luoksetuloa. Koirapuistolla on myös tärkeä sosiaalinen, yhteenkuuluvuuden tunnetta parantava funktio, sillä siellä tapaavat toisiaan paitsi koirat myös niiden omistajat.

Olen kuullut sanottavan, että kunnan rahoille on tärkeämpääkin käyttöä ja ettei koirapuisto kuulu kunnan ydintehtäviin. En ole sinänsä näistä asioista eri mieltä; koirapuisto ei ole prioriteetiltaan ylivoimaisesti tärkein toteutettavien hankkeiden listalla. Mutta se on bonus, hyvinvointia lisäävä etu, joka voidaan tarjota, mikäli siihen on tahtoa.

Toive koirapuistosta ei ole kuun pyytämistä taivaalta. Koirapuisto on ollut mahdollinen toteuttaa kunnan toimesta, ei kolmannen sektorin, useissa Suomen kunnissa. Kittilässä koirapuiston kunnossapidosta vastaa kunnan tekninen toimi. Samoin Luumäen kunta ylläpitää koirapuistoa Etelä-Karjalassa - vain pari esimerkkiä mainitakseni. Näistä kunnista kumpikin on asukaslukunsa puolesta Eurajokea pienempi.

Myös lähiseudulla, Laitilassa, avattiin tänä syksynä yleinen koirapuisto. Hienoa! Siellä kunta maksoi tarvikkeet ja aita asennettiin omana työnä kaupungin maalle. Eurajoella puolestaan tunnutaan törmäävän aina samoihin seiniin ja asenteisiin. Osa päättäjistä tuntuu kylläkin jo heltyneen ajatukselle (kiitos siitä!), mutta osa ei ole ollut valmis harkitsemaan kantaansa uudelleen, vaikka kuntalaisaloitteiden pino on kasvanut kasvamistaan.

Koirapuisto on täysin mahdollinen investointi Eurajoella, jos päättäjät vihdoin ottaisivat lusikan kauniiseen käteen ja haluaisivat nähdä, että tälle on jo pitkään ollut olemassa kysyntä ja tarve. Toivottavasti vihdoin ja viimein löytyisi myös tahtotila.

Jenni Jalonen-Järvenpää

koiranomistaja Eurajoelta