Koko alueen äänen tulee kuulua

Hyvinvointialueet ovat lopputulema maassamme lähes 20 vuotta työstetystä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta. Uusien hyvinvointialueiden vastuulle tulee niin ikään palo- ja pelastustoimen järjestäminen toimialueellaan.

Uudistuksen myötä edellä kerrotut palvelut siirtyvät uusille, aiempaa leveämmille hartioille ja niiden tuottajien määrä vähenee ratkaisevasti. Tavoitteena on, että erilaiset rajapinnat sekä hallinnolliset väliportaat vähenevät ja palveluita pystytään vahvistamaan. Palvelutarpeet tulevat väistämättömästi lisääntymään väestön ikääntymisen ja huoltosuhteen heikkenemisen kautta.

Tästä syystä uudistuksen kautta ei pidä puhua säästöistä, vaan kustannusten kasvun hillitsemisestä. Samoin on rehellistä puhua nykyisten palveluiden turvaamisesta ja vahvistamisesta, eikä uusien palveluiden runsaasta tarjonnasta.

Keskusta on ottanut vaaliohjelmassaan tavoitteeksi vähintään yhden sote-aseman jokaiseen kuntaan. Näillä sote-asemilla ei varmasti ole saatavilla vastausta jokaiseen palvelutarpeeseen, mutta niiden tulee luoda se hyvä arjen turva lähellä ihmistä. Isommat ja harvemmin elämää koskettavat palvelut, kuten vaikkapa isommat leikkaukset, voivat olla etäämmälläkin koska niitä myös harvemmin tarvitaan, mutta hyvien ja laadukkaiden peruspalveluiden tulee olla lähellä ihmistä.

Tärkeänä näen ennaltaehkäisyn. Erityisesti lasten ja nuorten pahoinvointiin tulee puuttua riittävän varhain ennakoivalla otteella. Iäkkäiden ja toimintarajoitteisten hyvästä ja turvallisesta arjesta tulee huolehtia. Kotona asumisen tulee olla aina mahdollista, jos ihminen itse niin haluaa ja se on turvallista.

Palveluiden piiriin tulee ohjautua yhden luukun kautta. Kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat yhden järjestäjän vastuulla, asiakkaan tulee päästä oikeaan palveluun oman sote-asemansa kautta.

Haluan kiinnittää huomiota myös hyvinvointialueen henkilöstöön. Työvoimapulaa ei voida ratkaista vain koulutuspaikkoja lisäämällä. Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen, osaamisen kehittäminen ja hyvä johtaminen turvaavat laadukkaan palvelun ja asiakasturvallisuuden.

On keskeistä, että tulevan hyvinvointialueen rakentamisessa kuuluu koko Varsinais-Suomen ääni. Ei ole yhdentekevää onko tulevaisuuden suunta keskittävä vai hajauttava. Tämän vuoksi on tärkeää, että me kaikki muistamme käyttää äänioikeuttamme aluevaaleissa. Lähipalveluiden puolesta.

Pekka Kuusisto

Laitilan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Varsinais- Suomen Keskustan puheenjohtaja, aluevaaliehdokas (kesk.),