Koko Satakunnan puolustettava Rauman OKL:n toiminnan jatkumista

Turun yliopisto on esittänyt yhtenä säästökohteena opettajankoulutuksen tutkinto-ohjelmien siirtämistä Raumalta Turkuun sekä Raumalla tapahtuvan käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelman lakkauttamista. Näihin liittyisi myös Normaalikoulun toiminnan lakkauttaminen nykymuodossaan.

Rauman kaupunki on jo vuosia tukenut yliopiston toimintaa, luoden kaavamuutoksin ja erilaisilla kiinteistöjärjestelyillä suotuisat olosuhteet yliopiston toiminnalle. Tähän on liittynyt myös Normaalikoulun toiminnan edellytysten tukeminen. Yliopistokin on ilmaissut halunsa hyvän yhteistyön jatkamiseen.

Suomessa on jo useita vuosia oltu huolestuneita Pisa-tutkimusten tulosten heikkenemisestä, opettajien ja oppilaiden jaksamisesta, varhaiskasvatuksen opettajapulasta sekä koulukiusaamisen kasvavasta ongelmasta. Mitään näistä ongelmista ei ratkaista lopettamalla opettajien koulutus Raumalla.

Turun yliopisto on ilmoittanut 1,5 – 2 milj. euron rahoitusvajeesta vuonna 2023. Toiminnan keskittämisellä kyseisiä säästöjä ei saavuteta. Nouse Satakunnan kansa. Koko maakunnan on nyt herättävä puolustamaan mahdollisimman monipuolista ja laajaa korkeakouluopetusta Satakunnassa. Rauman OKL:n lopettaminen olisi suora isku koko maakunnan elinvoimaan sitä heikentävästi.

Rauma on hyvä paikka opiskella ja täällä on kaikki edellytykset toiminnan kehittämiseksi. Rauman kaupungilla on myös halu turvata mahdollisimman monipuolinen koulutustarjonta kaupungissa.

Keskustan Rauman kunnallisjärjestö