Kokoomuksen Marttinen: "Velkakatto rikkoisi monen ensiasunnon ostajan unelmat"

Kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen arvostelee valtiovarainministeriön esityksiä kotitalouksien velkaantumisen ehkäisemiseksi. Marttisen mukaan ehdotukset vaikeuttavat nuorten ja yksinasuvien mahdollisuuksia asunnon ostamiseen kaupunkiseuduilla.

Työryhmä esitti uuden enimmäisvelkasuhteen käyttöönottoa, jonka mukaan kotitalouden kaikkien velkojen suhde bruttotuloihin saa olla enintään 4,5-kertainen.

– Velkakatto on kova isku nuorille, jotka yrittävät säästää omaa asuntoa varten. Luokanopettajan tai sairaanhoitajan tuloilla ei uusien kiristysten jälkeen osteta omaa kotia enää suurista kaupungeista, Marttinen sanoo.

Marttisen mukaan työryhmän asettamisen taustalla oli erityisesti taloyhtiölainojen nopeasti kasvanut osuus kotitalouksien lainanotosta. Työryhmä ehdotti, että jatkossa taloyhtiö saisi lainaa enintään 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta. Lisäksi taloyhtiölainojen lyhennysvapaiden käyttöä rajoitettaisiin.

– Työryhmän esitykset taloyhtiölainojen sääntelyn kiristämisestä ovat perusteltuja. Mutta miksi asuntolainan saannin ehtoja halutaan entisestään kiristää, vaikka velkaantumisen ongelmat ovat aivan muualla – kuten taloyhtiölainoissa ja kulutusluotoissa, Marttinen toteaa.

Marttinen varoittaa asuntolainojen sääntelyn kiristämisen vaikutuksista asuntomarkkinoiden toimintaan ja nuorten mahdollisuuteen hankkia oma asunto. Ensiasunnon ostajien keski-ikä on noussut tasaisesti lähes 29 vuoteen. Marttinen vaatii hallitusta pysäyttämään toimet, jotka vaikeuttaisivat entisestään ensiasunnon ostamista.

– Hyvin monen nuoren unelmat liittyvät oman asunnon ostamiseen. Sitä ei saa enää vaikeuttaa nykyisestä. Valtiovarainministeri Lintilän on toimittava ja pysäytettävä esitykset, jotka johtavat tavallisten ihmisten asuntolainan saannin vaikeutumiseen.