Korona koetellut myös nuorisoa

Vaikka korona on päästänyt nuorison vähemmillä sairaalatapauksilla kuin vanhemman väen, on korona myös koetellut nuorisoa rajulla kädellä. Etäopiskelu, karanteenit ja sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen ovat olleet nuorille raskaampaa kuin aikuisille.

Nuorten ahdistus, yksinäisyys, uupumus ja erilaiset mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Huolestuttavaa on myös, etteivät ongelmat poistu iän myötä, vaan korkeakouluopiskelijoilla ongelmat ovat vielä pahempia ja niitä on enemmän kuin heitä nuoremmilla.

Aluevaalien jälkeen vastuu nuorten asioiden hoidosta siirtyy osin pois kunnilta. Nuorten terveydenhuoltoa voidaan jatkossa hoitaa katkeamattomilla yhtenäisillä palveluketjuilla. Sadat eri järjestelmät poistuvat ja tilalle koko alueen kattava toimiva kokonaisuus. Korkealaatuista hoitoa tulee jatkossa saada nopeasti ja tarvittaessa anonyymisti, etteivät ongelmat ehdi pahentua.

Kun osalta nuorilta puuttuu uskoa tulevaan näinä vaikeina aikoina on selvää, että se ahdistaa. On ilmastokatastrofipelkoa, koronapelkoa, pätkätyöpelkoa jne. Tulevaisuus näyttää osalle synkältä.

Onneksi muutosta haluavia on kuitenkin enemmistö. Ilmastonmuutosta on toden teolla ruvettu vastustamaan, sodanuhkaa poistetaan neuvotteluilla, koulu-uudistus astui voimaan, työllisyysaste nousee tasaisesti – valoa näkyy tunnelin päässä.

Yksi hyvinvointivaltiomme perusta on ollut toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Alueisiin pohjautuva uusi sotejärjestys tulee entisestään vahvistamaan ja parantamaan palveluita. Muista äänestää ja näin auttaa itseäsi ja nuorisoa.

Karri Peltomaa

Aluevaaliehdokas (vas.), Eurajoki