Korona lisäsi nuorten uutisnälkää

Sanomalehdet ovat jo pitkään tuskailleet miettiessään, miten saada nuoret innostumaan lehtien lukemisesta.

Koulujen sanomalehtiviikoilla vuosittain on pyritty tuomaan lehtien sisältöä myös nuorille läheisemmäksi ja kiinnostavammaksi.

Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo, sillä enää ei läheskään joka kodin postiluukkuun tule lehteä eikä nuorille muodostu aamuisesta lehdenluvusta totuttua tapaa.

Meneillään oleva koronaepidemia osoitti, että tarvitaan riittävän vakava ja kaikkia koskettava asia herättämään nuoret lukemaan.

Tuoreen selvityksen mukaan nuorten mediankäyttö ja uutisten seuraaminen on selkeästi lisääntynyt korona-aikana.

Nuoret toivovat koronauutisilta ennen kaikkea ratkaisuja ja sitä, että he pääsisivät niissä enemmän ääneen.

Sanomalehtien Liitto selvitti nuorten mediankäyttöä ja heidän tärkeimmiksi koettuja tietolähteitään.

Yli 40 prosenttia vastanneista nuorista kertoo seuraavansa nyt aiempaa enemmän uutisia.

Uutisia seurataan lisää ennen kaikkea suoraan jonkin median sivuilta ja uutisista myös keskustellaan enemmän oman lähipiirin kanssa.

Nuoret seuraavat nyt tavallista aktiivisemmin iltapäivälehtiä, sanomalehtiä ja somessa jaettuja uutisia.

Korona herätti nuorten omakohtaisen tiedonjanon. Aihe tuli lähelle ja kosketti useimpia.

Sanomalehtien viestimät tiedot nähtiin luotettavina ja kieleltään ymmärrettävinä, sen sijaan sosiaalisen median luotettavuus kyseenalaistettiin.

Erityisesti paikalliset koronauutiset osoittautuivat nuorille tärkeiksi.

Nuoret ovat löytäneet ensisijaisesti lehtien nettisivut.

Koronauutisointi on vähitellen väistymässä, mutta nyt olisikin äärettömän tärkeää löytää nuorille lukijoille heitä kiinnostavia sisältöjä.

Uudenlaisen huomisen koittaessa nuorille voisi lehtien luvusta muodostua heille yksi keskeinen osa uutta normaalia.

”Korona herätti nuorten omakohtaisen tiedonjanon.”