Korona viivästytti myös adoptioita

Kuva: Esa Urhonen

Koronapandemia näkyi jonkin verran myös adoptioprosesseissa. Adoptiot eivät pysähtyneet, mutta käsittelyajat pidentyivät.

Vuonna 2021 adoptiolautakunnan lupajaosto myönsi 72 uutta lupaa kansainväliseen adoptioon. Kotimaiseen adoptioon adoptiolautakunnan lupajaosto myönsi viime vuonna 33 uutta lupaa.

Vuodesta 1985 lähtien on Suomeen saapunut kansainvälisen adoption kautta palvelunantajien välityksellä yhteensä 4 858 lasta. Eniten lapsia on tullut Suomeen adoption kautta vuonna 2005, jolloin lapsia tuli 308. Tämän jälkeen Suomeen saapuneiden lasten määrä on laskenut.

Vuonna 2020 Covid-19 -pandemia hidasti adoptioprosesseja kaikissa yhteistyömaissa ja Suomeen saapuneiden lasten kokonaislukumäärän jäi vuonna 2020 merkittävästi edellisvuosia alhaisemmaksi 27 saapuneeseen lapseen.

Suomessa toimii kolme adoptiopalvelunantajaa: Interpedia ry, Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälinen adoptiopalvelu sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto.

Interpedian kautta Suomeen saapui viime vuonna 41 lasta. Eniten lapsia saapui Etelä-Afrikasta ja Thaimaasta. Muutama lapsi kotiutui Suomeen myös Kolumbiasta ja Intiasta.

Iältään lapset olivat Suomeen tullessaan 1–7-vuotiaita.

Korona-aika on vaikuttanut kohdemaiden adoptiotoimintaan eri tavoin. Tiukat matkustusrajoitukset, sulkutilanteet ja jopa ulkonaliikkumiskiellot ovat vaikeuttaneet lastensuojelun ja viranomaisten työtä. Viiveet ja sulut ovat kohdistuneet eri maissa eri aikoihin ja adoptioprosessin eri vaiheisiin. Nämä vaikuttavat edelleen adoptiotoimintaan ja sitä kautta Suomeen saapuneiden adoptiolasten määrään.

Esimerkiksi vuonna 2020 osalla Thaimaasta lapsiesityksen saaneilla oli pitkä hakumatkan odotus, kun Thaimaa sulki rajansa yli puoleksi vuodeksi. Osa hakumatkoista siirtyi viime vuodelle.

Eri toimijat toivovatkin nyt, että pandemia viimein hiipuisi ja adoptiotoiminta pääsisi jälleen täyteen vauhtiin. Lasten elämässä kaksi vuotta on pitkä aika, ja pandemia on varmasti lisännyt suojelun tarvetta ympäri maailmaa.