Koronatestauksia tarvitaan ja niitä pitäisi tehdä paljon enemmän

Haluan ottaa kantaa THL:n ajamaan näkökulmaan testausten tarpeettomuudesta. Tämä on perustellusti monestakin syystä vastoin asiantuntijanäkemyksiä kautta maailman.

Lisäksi on yhteiskunnallinen erittäin tärkeä syy, jota ei nähtävästi ollenkaan olla käsitelty sen tavattomasta tärkeydestä huolimatta: testaus on ainoa keino minimoida epidemian vaikutukset yhteiskunnan talouteen lyhyellä tähtäimellä ts. vuoden ajalle. Joka pahimmillaan voi aiheuttaa tilanteen kestäessä vielä pahempia aikoja kuin nykyinen tilanne.

Ensin tiivis tietopaketti. THL näkemys on, että varmistettujen tartuntojen lisäksi voi olla 20-30 kertainen määrä todellisia tartuntoja. Hallitus olettaa, että lopulta ainakin 35 prosenttia kansalaista saa koronavirusinfektion, eli noin 2 miljoonaa henkilöä.

Jää valtava määrä tuntemattomia sairastuneita ajan kuluessa, joilla on parannuttuaan immuniteetti. WHO:n näkemyksen mukaan tilastointi ja seuranta on olennaista taudinkuvan selvittämiseksi, esimerkiksi immuniteetin keston ja varmistettujen riskien selvittäminen. 

Tällä hetkellä, kun Covid-19 sairastetaan kotona jatkuvat poikkeusolot. Tässä tapauksessa tervehtynyt ihminen, jolla on siis nyt immuniteetti, jatkaa suotta eristäytymistä, vaikka voisi mennä turvallisesti töihin, käymään ravintolassa ja hyödyntämässä yhteiskunnan palveluita kuten ennen epidemiaa.

Mutta hän ei voi tehdä tätä, koska ilman testausta ei voida tietää minkä taudin hän sairasti. Ja siten riski sairastua tai tartuttaa on näennäisesti sama kuin ennenkin.

Asian todellinen seuranta olisi järkevää, vaikka vain jos ajatellaankin kapeasti vain pelkkää parantumista. Jos huomioidaan maan talouden jyrkkä lasku, alkaa kovasti kiinnostamaan varsinkin pienyrittäjiä nämä 1,9 miljoonaa mahdollista asiakasta. Ilman testaamista he käpristelevät kotona turhaan ja yritysten ovet ovat kiinni.

Lisäksi ilman kokonaisvaltaista testaamista jää puhtaasti arvailun varaan milloin epidemia on edennyt tai taittunut tarpeeksi poikkeusolojen poistamiseksi tai löysentämiseksi. Onko silloin mennyt puoli vuotta, vuosi? Tämän hetkisillä toimintamalleilla ei tähän tietoon päästä, ennen kuin rokote on valmistunut ja kaikki rokotettu. Toisin sanoen valtiovallalta puuttuu myös järkevä poistumissuunnitelma poikkeusoloista.

Kiina ja Etelä-Korea ovat ainoat maat, jotka ovat taittaneet epidemian laskusuuntaan tai vähintäänkin merkittävästi hitaammaksi. Kiinan eristämispolitiikkaa emme voi noudattaa aivan samoissa mittakaavoissa, mutta Etelä-Korean testausmallia voidaan. Saisimme siis taitettua taudin kulkua tehokkaammin.

Tämän toteuttamiseksi riittää vallan mainiosti se 15 min pikatesti eli vasta-ainetesti. Tulee huomattavasti halvemmaksi kuin nykyisten virustestien käyttö, joita voidaan säästää kriittisiin tapauksiin ja terveydenhoitohenkilökunnalle. Henkilökuntaakaan ei tarvittaisi testaamiseen ollenkaan niin suuria määriä.

Ei tulisi maksamaan miljardia, eikä tule henkilökuntapulaa. Testejä on saatavilla piakkoin runsaasti ja niitä on mahdollista valmistaa kotimaisesti. Hallitus voisi määrätä julkisen ja yksityisen sektorin resursseja tarpeeksi pitämään huolta testien valmistamisesta ja saatavuudesta.

Tällöin saataisiin jatkuvasti enemmän turvallista työvoimaa, jonka ei tarvitse noudattaa poikkeussääntöjä enää omalta kohdaltaan, toki käsihygieniaa ja varovaisuutta edelleen muiden ihmisten vuoksi. Määrät kasvaisivat samaa tahtia tartuntojen kanssa, paranemisajan viiveellä.

Ennen pitkää on tehdas jälleen pyörimässä ja ihmisiä iltaa viettämässä. Ja koska tätä ei tarvitsisi odottaa tapahtuvaksi vasta epidemian hävittyä (eli on rokote) saamme tehokkaan keinon, jolla estämme esim. turhat ravintoloiden ja baarien sulkemiset ja lukuisat konkurssit. Ja valtio säästää, myös koronarokotuksissa aikanaan, kun valmiiksi immuunit tiedetään.

Nykyinen lainsäädäntö ei riitä mm. ravintoloiden pakotettuun sulkemiseen. Mutta saattaisi hyvinkin riittää tämän tekstin ehdotuksiin. Poliisivalvonnalla seuranta olisi riittävä.

Mihinkään näistä eduista ei päästä ilman vapaata testausmahdollisuutta. Ja kuten osoitettua, raha ja saatavuus ei lopultakaan ole este.

Tilannetta ei kannata verrata tavanomaiseen influessaan tai muihin tarttuviin tauteihin, joita ei myöskään testata kuin tarvittaessa. Tässä pandemiassa on kyse aivan muusta, perinteinen näkemyshän ei todistettavasti ole ollut riittävä.

Käytännössä tarvitaan jokatapauksessa virallista henkilöstöä tekemään testi, jotta testatut tulevat kirjatuksi tarpeellisine tietoineen epidemian seurantaa varten. Positiivisen vasta-ainetestin jälkeen kirjattaisiin se vaikkapa omakantaan päivämäärineen, jolloin tarvittava karanteeniaika on ohi, jonka jälkeen voisi noutaa itselleen vaikka KELA:sta elektronisen "Olen immuuni"-kortin lompakkoon laitettavaksi. Ja pääsy poikkeusoloista huolimatta esim. ravintoloihin tätä korttia vastaan. Ja poliisi voisi valvoa tämän avulla määräysten noudattamista.

Loppukommenttina huomautan, että THL:n toimia on kyseenalaistettu mm. Italian toimien vähättelystä ja vastaavasti Suomen osalta, WHO:n suositusten noudattamatta jättämisestä, jopa mahdollisesti koko epidemiaa vähätellen. Suositukset ovat tehty joka tapauksessa miettimättä tai välittämättä vaikutuksista talouteen, mikä saattaa olla seuraavaksi pahin katastrofi heti vääjämättömien kuolemantapausten jälkeen.

THL ei näistä syistä saisi olla ainoa auktoriteetti testaamisen kannalta. Kattavilla testauksilla säästettäneen jopa ihmishenkiä epidemian paremman seurannan vuoksi. Ollaanko todellakin tekemässä kaikkia mahdollisia toimenpiteitä tilanteen ratkaisemisen eteen? Ei vaikuta siltä.

Kaikki tekstin pohjaväittämät ja luvut ovat jo julkaistuista tiedoista sekä uutisista peräisin.

Antero Kulju

kansalainen