Koronatuet veivät korotuspaineet

Hyvin harva suomalainen kunta nostaa ensi vuodeksi veroprosenttiaan. Korottajia on 39, mikä on alakanttiin tavalliseen vuoteen verrattuna.

Normaalisti tuloveroprosenttiaan korottaa yli viisikymmentä kuntaa vuodessa. Tällä kertaa nähtiin myös laskijoita. Neljä kuntaa alensi tuloveroprosenttiaan.

Painetta veronkorotuksiin vähensi se tosiseikka, että valtio on myöntänyt kunnille avokätisesti koronatukea tänä vuonna. Näin päätteli ainakin Kuntaliiton Timo Reina ja kiitteli samalla valtiota tuista.

Lisäksi Reina arvioi matalan korottajien määrän kertovan siitä, että verojen korottaminen on kunnille viimesijainen keino turvata rahoituksensa riittävyys.

Hänen mukaansa veroprosenttipäätösten tärkein viesti onkin, että valtaosa kunnista pystyy erittäin vaikeissa olosuhteissa pitämään verot vuonna 2021 ennallaan.

Vaan pystytäänkö jatkossa? Kunnissa tiedetään varsin hyvin, että koronatukipaketit ovat väliaikaisia. Tänä vuonna ja ensi vuonna rahaa vielä tulee, mutta vuosi 2022 on jo toinen tarina.

Siitä esimerkiksi Euran kunnanjohtaja muistutteli tässä lehdessä (LS 21.11.), eikä viesti varmasti ollut kaikkein vähiten suunnattu kunnan päättäjille.

Kun talousarviot ja tulosennusteet näyttävät hyviltä, on helppo tuudittautua siihen, että hyvinhän tässä menee. Alenevat väestöennusteet ja rapistuvat kiinteistöt kertovat kuitenkin toista.

Rauman seudulla kunnat säästyivät vielä korotuksilta. Laitilan, Rauman ja Euran muodostama kolmikko on vielä melko tasaväkinen tuloverotuksessaan.

Eura ja Rauma perivät asukkailtaan veroa 21 prosentin mukaan, Laitila piirun vähemmän, 20,75 prosentin mukaan. Kolmikon jälkeen seudun verohaitari sitten repeääkin.

Pyhäranta kerää kuntalaisiltaan 21,75 prosentin tuloveron. Ydinvoimakunta Eurajoki jatkaa omassa liigassaan 18 tuloveroprosentilla.

Paikallista vertailua tehdessä on hyvä huomata sekin, että yksi korottajista oli Satakunnan ykköskaupunki Pori. Se hilasi veronsa nyt Rauman tasalle. Maan keskiarvoon ei naapurikaupungeilla ole asiaa. Kunnallisvero on ensi vuonna keskimäärin 20,02.