Koronavuosi meni suht kelvollisesti

Koronavuosi sujui Rauman kaupungilta ihan kelvollisesti, mitä viime vuoden arviointikertomukseen on uskominen.

Kaupungin toimintaa arvioinut tarkastuslautakunta on kertomuksessa jälleen tehnyt osuvia huomioita vuoden kulusta.

Moni huomioista on varsin myönteinen, vaikka toki aina sapiskaakin mahtuu mukaan.

Hyvällä tolalla ovat yritysinvestoinnit, joita edustaa esimerkiksi uusi sahahanke. Samoin on maineen laita: kotimaiset matkailijat todella löysivät Rauman viime kesänä.

Kaupungin suuri kiinteistömassakin on suunnitelmallisesti hallinnassa ja hiilineutraaliudessa on tullut tuloksia.

Menotkin kasvoivat vain vähän ja valtion koronatuet toivat talouteen hengähdysvaraa.

Vaan sitten tulevat miinukset. Kertomus kiinnittää huomiota muun muassa laskevaan asukaslukuun ja kasvavaan työttömyyteen. Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelmakin jäi tavoitteistaan.

Huolestuttavin havainto liittyy kuitenkin nuoriin. Pahoinvointi ja päihteidenkäyttö ovat lisääntyneet. Tilanne vaatisi nykyistä nopeampia ratkaisuja.

Koronaan liittyen huolena oli lisäksi syntynyt hoitovelka. Vaikean ajanjakson jälkiä korjaillaan varmasti vielä pitkään.

Risuja jaettaessa erottui eräs konkreettinen kysymys. Tarkastuslautakunta huomautti, että raumalaisen kouluverkon linjaus on edelleen kesken. Kokonaisuuden katsottiin etenevän liian hitaasti.

Ripeyttä siis vaadittiin. Erityisesti nostettiin esiin tarve ratkaista Nanujärvelän koulun toteutus ja sijainti.

Viisas maininta oli, että kouluverkosta tehtävien päätösten on oltava kestäviä pitkällä aikajänteellä. Lapsimäärän kehitys eri kaupunginosissa tulee huomioida.

Vaalien yhteydessä kouluverkosta olisi sopiva keskustella enemmänkin.

Kaikille kaupunkilaisille sopii osoittaa eräs varsin puhutteleva viesti.

Raumalaiset pitäisi saada puhumaan lisää hyvää kaupungistaan. Positiivista Rauma-henkeä ja rohkeutta uusien ideoiden toteuttamiseen kaivataan.