Kotitalousvähennystä on muutettava tukemaan ikäihmisten arkea ja asumista

Kotitalousvähennystä kehittämällä parannetaan pienituloisten eläkkeensaajien mahdollisuuksia valita hyvinvointiaan lisääviä palveluita omien tarpeittensa pohjalta ja samalla lisätään heidän mahdollisuuksiaan itsenäiseen selviytymiseen.

Budjettiriihessään hallitus päätti, että päätökset kotitalousvähennyksen mahdollisesta laajentamisesta tehdään kevään 2021 kehysriihen yhteydessä ottaen huomioon suhdannetilanne ja vuoden 2020 lopussa valmistuva tutkimushanke kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutuksista.

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Vähennystä heikennettiin viime vuoden vaihteessa niin että maksimivähennys pudotettiin 2 400 eurosta 2 250 euroon. Tänä vuonna saa taas vähentää 40 prosenttia vähennykseen oikeuttavan työn arvonlisäverollisesta hinnasta viimevuotisen 50 prosentin sijaan.

Työntekijän palkkaaminen taas oikeuttaa tänä vuonna vähentämään 15 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkan sivukuluista. Viime vuonna osuus oli 20 prosenttia.


Yleisradion 6.10. julkaiseman kyselyn mukaan selvä enemmistö kansanedustajista kannattaa kotitalousvähennyksen korotusta. 146:sta vastaajasta 109 haluaisi korottaa vähennystä. Kaksikymmentä ei osaa sanoa kantaansa, ja vain seitsemäntoista vastustaa.

Kotitalousvähennystä kehittämällä parannetaan pienituloisten eläkkeensaajien mahdollisuuksia valita hyvinvointiaan lisääviä palveluita omien tarpeittensa pohjalta ja samalla lisätään heidän ostovoimaansa. Hyvin toteutettuna malli tukee yleistä tavoitetta, että ikääntyneen pitäisi voida asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Pelkän kotitalousvähennyksen tason nosto on kuitenkin riittämätön toimi ja sitä tulee kehittää myös muilta osin. Haluamme maan hallituksen asiaa pohdiskellessaan kiinnittävän huomiota myös seuraaviin kysymyksiin.

Kotitalousvähennystä tulee myöntää korotettuna yli 75-vuotiaille. Näin saataisiin monia myönteisiä vaikutuksia ikäihmisten itsenäiseen selviytymiseen mm. kotipalveluiden käytön lisääntymisen ja palveluasumisen mahdollisen lykkääntymisen myötä.

Tuulikki Pajunen
EKL:n Satakunnan piiri, puheenjohtaja